Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 12. februára 2015 - Štrasburg

8. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 5. februára 2015

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 45 rokovacieho poriadku)

výbor AFCO

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. The reform of the electoral law of the European Union (2015/2035(INL))


Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ(článok 52 rokovacieho poriadku)

výbor AFCO

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Transparency, accountability and integrity in the EU institutions (2015/2041(INI))
(stanovisko: ENVI, JURI, CONT)

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Procedures and practices regarding Commissioner Hearings, lessons to be taken from the 2014 process (2015/2040(INI))
(stanovisko: ENVI, EMPL, ITRE, JURI, TRAN)

výbor AFET (pridružený výbor)

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. The impact of developments in European defence markets on the security and defence capabilities in Europe (2015/2037(INI))
(stanovisko: ITRE, IMCO) (pridružené výbory)

výbor AFET

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. The strategic military situation in the Black Sea Basin following the illegal annexation of Crimea by Russia (2015/2036(INI))

výbor CULT

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Follow up on the implementation of the Bologna process (2015/2039(INI))
(stanovisko: EMPL)

výbor DEVE

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Financing for Development (2015/2044(INI))
(stanovisko: BUDG)

výbor EMPL

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Implementation of the European Progress Microfinance Facility - 2013 (2015/2042(INI))
(stanovisko: BUDG, ECON)

výbor INTA

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Implementation of the 2010 recommendations of Parliament on social and environmental standards, human rights and corporate responsibility (2015/2038(INI))
(stanovisko: FEMM, DEVE, AFET, EMPL)

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ(článok 108 rokovacieho poriadku)

výbor INTA

- Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) (2014/2228(INI))
(stanovisko: PETI, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, TRAN)

Pridelenie výborom

výbor FEMM

- Súčasná politická situácia v Afganistane (2014/2230(INI))
pridelené: gestorský výbor: AFET
stanovisko: FEMM

- Bezpečnostné výzvy v regióne Blízkeho východu a severnej Afriky a výhľady na politickú stabilitu (2014/2229(INI))
pridelené: gestorský výbor: AFET
stanovisko: FEMM

- Európsky fond pre strategické investície (C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
pridelené: gestorský výbor: ECON
stanovisko: CULT, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO, TRAN, REGI

výbor DEVE

- Vonkajší dosah obchodnej a investičnej politiky EÚ na verejno-súkromné iniciatívy v krajinách mimo EÚ (2014/2233(INI))
pridelené: gestorský výbor: INTA
stanovisko: DEVE

- Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii (2013 – 2014) (2014/2254(INI))
pridelené: gestorský výbor: LIBE
stanovisko: PETI, FEMM, AFCO, EMPL

výbor FEMM

- Politika súdržnosti a marginalizované komunity (2014/2247(INI))
pridelené: gestorský výbor: REGI
stanovisko: FEMM, EMPL

- Investície pre rast a zamestnanosť: podpora hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v Únii (2014/2245(INI))
pridelené: gestorský výbor: REGI
stanovisko: FEMM, CULT, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

- Bezpečné používanie systémov diaľkovo pilotovaných lietadiel (RPAS), známych ako bezpilotné lietadlá, v oblasti civilného letectva (COM(2014/2243(INI))
pridelené: gestorský výbor: TRAN
stanovisko: ITRE, LIBE

Iniciatívna správa (článok 99 rokovacieho poriadku)
- Návrh predbežnej správy o návrhu nariadenia Rady o zriadení Európskej prokuratúry (2015/2043(INI)

predložené gestorskému výboru: LIBE
stanovisko: BUDG, JURI, CONT

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia