Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 12 februari 2015 - Strasbourg

8. Beslut om vissa dokument

Till följd av talmanskonferensens beslut av den 5 februari 2015

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 45 i arbetsordningen)

AFCO-utskottet

- Reformen av vallagen i Europeiska unionen (2015/2035(INL))


Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 52 i arbetsordningen)

AFCO-utskottet

- Öppenhet, ansvarstagande och integritet i EU:s institutioner (2015/2041(INI))
(rådgivande utskott: ENVI, JURI, CONT)

- Förfaranden och praxis för utfrågningarna av kommissionsledamöterna, lärdomar som kan dras av 2014 års omgång (2015/2040(INI))
(rådgivande utskott: ENVI, EMPL, ITRE, JURI, TRAN)

AFET-utskottet (associerat utskott)

- Konsekvenserna av utvecklingen på de europeiska försvarsmarknaderna för säkerhets- och försvarsförmågan i Europa (2015/2037(INI))
(rådgivande utskott: ITRE, IMCO) (associerade utskott)

AFET-utskottet

- Den strategiska militära situationen i Svartahavsbäckenet till följd av Rysslands olagliga annektering av Krim (2015/2036(INI))

CULT-utskottet

- Uppföljning av genomförandet av Bolognaprocessen (2015/2039(INI))
(rådgivande utskott: EMPL)

DEVE-utskottet

- Finansiering för utveckling (2015/2044(INI))
(rådgivande utskott: BUDG)

EMPL-utskottet

- Genomförande av det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter – 2013 (2015/2042(INI))
(rådgivande utskott: BUDG, ECON)

INTA-utskottet

- Genomförande av parlamentets rekommendationer från 2010 om sociala och miljömässiga normer, mänskliga rättigheter och företagens ansvar (2015/2038(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, DEVE, AFET, EMPL)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 108 i arbetsordningen)

INTA-utskottet

- Rekommendationer till Europeiska kommissionen om förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (2014/2228(INI))
(rådgivande utskott: PETI, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, TRAN)


Hänvisningar till utskott

FEMM-utskottet

- Den nuvarande politiska situationen i Afghanistan (2014/2230(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: AFET
rådgivande utskott: FEMM

- Säkerhetsutmaningarna i Mellanöstern och Nordafrika och utsikterna till politisk stabilitet (2014/2229(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: AFET
rådgivande utskott: FEMM

- Europeiska fonden för strategiska investeringar (C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: CULT, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO, TRAN, REGI

DEVE-utskottet

- De externa effekterna av EU:s handels- och investeringspolitik för offentlig-privata initiativ i länder utanför EU (2014/2233(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: INTA
rådgivande utskott: DEVE

- Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2013-2014) (2014/2254(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE
rådgivande utskott: PETI, FEMM, AFCO, EMPL

FEMM-utskottet

- Sammanhållningspolitiken och marginaliserade befolkningsgrupper (2014/2247(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: REGI
rådgivande utskott: FEMM, EMPL

- Investering för tillväxt och sysselsättning: att främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i unionen (2014/2245(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: REGI
rådgivande utskott: FEMM, CULT, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON

LIBE-utskottet

- Säker användning av fjärrstyrda luftfartygssystem (RPAS), vanligen kallade obemannade luftfartyg (UAV), på området civil luftfart (2014/2243(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN
rådgivande utskott: ITRE, LIBE

Initiativbetänkande (artikel 99 i arbetsordningen)
- Interimsbetänkande om förslaget till rådets förordning om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (2015/2043(INI)
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE
rådgivande utskott: BUDG, JURI, CONT

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy