Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 12. veljače 2015. - Strasbourg

9. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom socijalnom fondu u pogledu povećanja iznosa početnog pretfinanciranja za operativne programe koji dobivaju potporu u okviru Inicijative za zapošljavanje mladih (COM(2015)0046 - C8-0036/2015 - 2015/0026(COD))
U skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. Poslovnika, predsjednik će se o ovom prijedlogu savjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom te Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

CULT, BUDG

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1007/2009 o trgovini proizvodima od tuljana (COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD))
U skladu s člankom 137. stavkom 1. Poslovnika, predsjednik će se o ovom prijedlogu savjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

mišljenje :

PECH, AGRI, ENVI, INTA

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik) (COM(2015)0047 - C8-0038/2015 - 2015/2045(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

EMPL, REGI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti od učinaka izvanteritorijalne primjene zakonodavstva koje donese treća zemlja i djelovanja koja se temelje na tom zakonodavstvu ili iz njega proizlaze (preinaka) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 – 2015/0027(COD))

U skladu s člankom 304. Ugovora, predsjednik će se o ovom prijedlogu savjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

AFET, JURI

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o određenim aspektima usluga u zračnom prometu između Europske unije i Vlade Posebnog upravnog područja Macaa Narodne Republike Kine (05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

mišljenje :

INTA

- Izmijenjeni prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju postupaka Unije u području zajedničke trgovinske politike kako bi se osiguralo ostvarivanje prava Unije prema međunarodnim trgovinskim pravilima, posebno onima utvrđenima pod okriljem Svjetske trgovinske organizacije (kodifikacija) (COM(2015)0049 - C8-0041/2015 - 2014/0174(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

2) zastupnika, prijedlozi rezolucije (članak 133. Poslovnika)

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o borbi protiv dječje pornografije na internetu (B8-0085/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o sigurnosti ambalaže za prehrambene proizvode (B8-0086/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o zaštiti ribara iz regije Veneto (B8-0087/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o pomoći uzgajivačima radi suočavanja s padom cijena mlijeka nakon ukidanja sustava kvota (B8-0088/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o lažnom točenom proseccu koji se prodaje u Engleskoj (B8-0089/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

IMCO

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o provedbi načela pravične naknade štete u okviru europskog zakonodavstva o lijekovima − pravda za žrtve talidomida (B8-0090/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mario Borghezio. Prijedlog rezolucije o važnosti zadruga s vlasničkim udjelom njezinih članova pri upravljanju zajmovima u trenucima ekonomske krize (B8-0091/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

ITRE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o promidžbi sredstava za turizam (B8-0092/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o poboljšanju europske šumarske politike (B8-0094/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

mišljenje :

ENVI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky Marcel de Graaff. Prijedlog rezolucije o priznanju Turske da je 1915. nad Armencima u zemlji počinjen genocid (B8-0096/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Prijedlog rezolucije o nepoštenoj socijalnoj praksi u zračnom prijevozu u Europi (B8-0134/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

TRAN

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti