Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. február 12., Csütörtök - Strasbourg

9. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés által támogatott operatív programokra folyósított kezdeti előfinanszírozási összeg növelése tekintetében való módosításáról szóló európai parlament és tanácsi rendeletre (COM(2015)0046 - C8-0036/2015 - 2015/0026(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

EMPL

vélemény :

CULT, BUDG

- Javaslat a fókatermékek kereskedelméről szóló 1007/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

PECH, AGRI, ENVI, INTA

- Javaslat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra– Írország „EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik” referenciaszámú kérelme (COM(2015)0047 - C8-0038/2015 - 2015/2045(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL, REGI

- Javaslat a harmadik ország által elfogadott jogszabályoknak az ország területén kívüli alkalmazásának hatása és az ilyen jogszabályon alapuló vagy abból eredő intézkedések elleni védelemről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (átdolgozás) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 – 2015/0027(COD))

Összhangban a Szerződés 304. cikkével az Elnök a javaslatról konzultálni fog az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

AFET, JURI

- Javaslat az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság Makaói Különleges Közigazgatási Területének kormánya között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE))

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

INTA

- Módosított javaslat a nemzetközi kereskedelmi szabályok, különösen a Kereskedelmi Világszervezet égisze alatt kialakított kereskedelmi szabályok alapján az Uniót megillető jogok gyakorlásának biztosítása érdekében a közös kereskedelmi politika területén követendő uniós eljárások megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (kodifikált szöveg) (COM(2015)0049 - C8-0041/2015 - 2014/0174(COD))

utalva

illetékes :

JURI

2) a képviselők, állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 133. cikke)

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az interneten terjedő gyermekpornográfia elleni fellépésről (B8-0085/2015)

utalva

illetékes :

LIBE

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az élelmiszer-csomagolóanyagok biztonságosságáról (B8-0086/2015)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a venetói halászok védelméről (B8-0087/2015)

utalva

illetékes :

PECH

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a kvótarendszer eltörlését követő tejárcsökkenés ellensúlyozására az állattenyésztőknek nyújtott támogatásokról (B8-0088/2015)

utalva

illetékes :

AGRI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az Angliában csapolva forgalmazott, hamisított Proseccóról (B8-0089/2015)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

IMCO

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a tisztességes kártérítés elvének végrehajtásáról a gyógyszerek európai szabályozásában – igazságszolgáltatás a talidomid áldozatai számára (B8-0090/2015)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mario Borghezio. Állásfoglalásra irányuló indítvány a kisrészjegyesek tulajdonában levő szövetkezetek fontos hitelezési szerepéről gazdasági válság idején (B8-0091/2015)

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

ITRE

- Aldo Patriciello. Állásfoglalásra irányuló indítvány az idegenforgalom számára elkülönített források előmozdításáról (B8-0092/2015)

utalva

illetékes :

TRAN

- Aldo Patriciello. Állásfoglalásra irányuló indítvány az európai erdészeti politika megerősítéséről (B8-0094/2015)

utalva

illetékes :

AGRI

vélemény :

ENVI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky és Marcel de Graaff. Állásfoglalásra irányuló indítvány a Törökországban élő örmények elleni 1915-ös népirtás Törökország általi elismeréséről (B8-0096/2015)

utalva

illetékes :

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Állásfoglalásra irányuló indítvány az európai légi fuvarozásban alkalmazott tisztességtelen szociális gyakorlatokról (B8-0134/2015)

utalva

illetékes :

EMPL

vélemény :

TRAN

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat