Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
Il-Ħamis, 12 ta' Frar 2015 - Strasburgu

9. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1304/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Soċjali Ewropew, fir-rigward ta' żieda tal-ammont ta’ prefinanzjament inizjali mħallas għal programmi operazzjonali appoġġati mill-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (COM(2015)0046 - C8-0036/2015 - 2015/0026(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

CULT, BUDG

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1007/2009 dwar il-kummerċ tal-prodotti mill-foki (COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

IMCO

opinjoni :

PECH, AGRI, ENVI, INTA

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-użu tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (l-applikazzjoni EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik) (COM(2015)0047 - C8-0038/2015 - 2015/2045(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL, REGI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jipproteġi kontra l-effetti tal-applikazzjoni extraterritorjali tal-leġiżlazzjoni adottata minn pajjiż terz, u l-azzjonijiet ibbażati fuqha jew li jirriżultaw minnha (riformulazzjoni) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 – 2015/0027(COD))
B'konformità mal-Artikolu 304 tat-Trattat, il-President se jikkonsulta mal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

AFET, JURI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tar-Reġjun Amministrattiv Speċjali tal-Makaw tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina (05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE))

irriferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

INTA

- Proposta emendata għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-proċeduri tal-Unjoni fil-qasam ta' politika kummerċjali komuni sabiex jiżgura l-eżerċizzju tad-drittijiet tal-Unjoni skont ir-regoli internazzjonali tal-kummerċ, b'mod partikolari dawk stabbiliti taħt l-awspiċji tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (Kodifikazzjoni) (COM(2015)0049 - C8-0041/2015 - 2014/0174(COD))

irriferut

responsabbli :

JURI

2) mill-Membri, mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra l-pornografija tat-tfal fuq l-internet (B8-0085/2015)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sikurezza tal-imballaġġ tal-ikel (B8-0086/2015)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħarsien tas-sajjieda tal-Veneto (B8-0087/2015)

irriferut

responsabbli :

PECH

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-għajnuniet lir-raħħala tal-bhejjem biex jilqgħu għat-tnaqqis fil-prezzijiet tal-ħalib wara l-abolizzjoni tas-sistema tal-kwoti (B8-0088/2015)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-Prosecco falz mibjugħ bid-draught fl-Ingilterra (B8-0089/2015)

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

IMCO

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju tal-kumpens ġust fir-regolazzjoni Ewropea tal-mediċinali – ġustizzja għall-vittmi tat-Thalidomide (B8-0090/2015)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Mario Borghezio. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-importanza tas-soċjetajiet kooperattivi b'azzjonisti individwali żgħar fil-ġestjoni tal-kreditu f'perjodu ta' kriżi ekonomika (B8-0091/2015)

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

ITRE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-promozzjoni tal-fondi għat-turiżmu (B8-0092/2015)

irriferut

responsabbli :

TRAN

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tisħiħ tal-politika Ewropea dwar il-foresti (B8-0094/2015)

irriferut

responsabbli :

AGRI

opinjoni :

ENVI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky u Marcel de Graaff. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-rikonoxximent mit-Turkija tal-ġenoċidju li twettaq fl-1915 fil-konfront tal-Armeni li kienu jgħixu fil-pajjiż (B8-0096/2015)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar prattiki soċjali żleali fit-trasport bl-ajru fl-Ewropa (B8-0134/2015)

irriferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

TRAN

Avviż legali - Politika tal-privatezza