Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 12 februarie 2015 - Strasbourg

9. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr.1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european, în ceea ce privește o majorare a sumei prefinanțării inițiale acordate programelor operaționale sprijinite de Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (COM(2015)0046 - C8-0036/2015 - 2015/0026(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) şi articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

CULT, BUDG

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr.1007/2009 privind comerțul cu produse derivate din focă (COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

PECH, AGRI, ENVI, INTA

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik) (COM(2015)0047 - C8-0038/2015 - 2015/2045(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de protecție împotriva efectelor aplicării extrateritoriale a unei legislații adoptate de către o țară terță, precum și a acțiunilor întemeiate pe aceasta sau care rezultă din aceasta (reformare) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 – 2015/0027(COD))
În conformitate cu articolul 304 tratat, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

INTA

aviz :

AFET, JURI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și guvernul Regiunii Administrative Speciale Macao a Republicii Populare Chineze referitor la anumite aspecte ale serviciilor aeriene (05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE))

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

INTA

- Propunere modificată de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind adoptarea procedurilor Uniunii în domeniul politicii comerciale comune în vederea asigurării exercitării de către Uniune a drepturilor care îi sunt conferite de normele comerțului internațional, în special de cele instituite sub egida Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) (text codificat) (COM(2015)0049 - C8-0041/2015 - 2014/0174(COD))

retrimis

fond :

JURI

2) de către deputați, propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la combaterea pornografiei infantile online (B8-0085/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la siguranța ambalajelor alimentare (B8-0086/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la protejarea pescarilor din Veneto (B8-0087/2015)

retrimis

fond :

PECH

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la ajutoarele acordate crescătorilor pentru a face față scăderii prețului laptelui în urma eliminării sistemului cotelor (B8-0088/2015)

retrimis

fond :

AGRI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la vinul spumos de tip Prosecco falsificat, vândut la butoi în Anglia (B8-0089/2015)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

IMCO

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la punerea în aplicare a principiului compensațiilor adecvate în legislația europeană privind medicamentele - dreptate pentru victimele medicamentului Thalidomide (B8-0090/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Mario Borghezio. Propunere de rezoluție referitoare la importanța societăților cooperatiste cu acționariat popular în gestionarea creditării într-o perioadă de criză economică (B8-0091/2015)

retrimis

fond :

ECON

aviz :

ITRE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la promovarea fondurilor pentru turism (B8-0092/2015)

retrimis

fond :

TRAN

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la consolidarea politicii forestiere europene (B8-0094/2015)

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

ENVI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky Marcel de Graaff. Propunere de rezoluție referitoare la recunoașterea de către Turcia a genocidului care a avut loc în 1915 împotriva armenilor care trăiau în Turcia (B8-0096/2015)

retrimis

fond :

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Propunere de rezoluție referitoare la practicile sociale abuzive în transportul aerian din Europa (B8-0134/2015)

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

TRAN

Aviz juridic - Politica de confidențialitate