Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 12. februar 2015 - Strasbourg

9. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št.1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu, glede povečanja zneska začetnega predhodnega financiranja, ki se izplača za operativne programe, podprte v okviru pobude za zaposlovanje mladih (COM(2015)0046 - C8-0036/2015 - 2015/0026(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

CULT, BUDG

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št.1007/2009 o trgovini z izdelki iz tjulnjev (COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

PECH, AGRI, ENVI, INTA

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik) (COM(2015)0047 - C8-0038/2015 - 2015/2045(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti pred učinki ekstrateritorialne uporabe zakonodaje, ki jo sprejme tretja država, in dejanji, ki na tej zakonodaji temeljijo ali iz nje izhajajo (prenovitev) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 – 2015/0027(COD))

Predsednik se bo v skladu s členom 304 Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

AFET, JURI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o nekaterih vidikih zračnega prevoza med Evropsko unijo in vlado Posebne upravne regije Macao Ljudske republike Kitajske (05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE))

posredovano

pristojni :

TRAN

mnenje :

INTA

- Spremenjeni predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi postopkov Unije na področju skupne trgovinske politike za zagotovitev izvrševanja pravic Unije po mednarodnih pravilih trgovanja, zlasti tistih, ki so dogovorjena v okviru Svetovne trgovinske organizacije (kodificirano besedilo) (COM(2015)0049 - C8-0041/2015 - 2014/0174(COD))

posredovano

pristojni :

JURI

2) od poslancev Parlamenta predloge resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o boju proti otroški pornografiji na spletu (B8-0085/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o varnosti živilske embalaže (B8-0086/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o zaščiti ribičev iz Veneta (B8-0087/2015)

posredovano

pristojni :

PECH

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o pomoči rejcem pri soočanju s posledicami padca cen mleka po odpravi sistema kvot (B8-0088/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o ponarejenem vinu vrste prosecco, ki se ga toči v Angliji (B8-0089/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

IMCO

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o uvedbi načela pravične odškodnine v evropske predpise o zdravilih - pravica za žrtve talidomida (B8-0090/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mario Borghezio. Predlog resolucije o pomenu zadrug z udeležbo malih delničarjev pri upravljanju kreditov v času gospodarske krize (B8-0091/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

ITRE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o promociji sredstev za turizem (B8-0092/2015)

posredovano

pristojni :

TRAN

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o okrepitvi evropske gozdne politike (B8-0094/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

ENVI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky in Marcel de Graaff. Predlog resolucije o priznanju genocida, storjenega leta 1915 nad Armenci, živečimi v Turčiji, s strani te države (B8-0096/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Predlog resolucije o nepošteni socialni praksi v sektorju letalskega prevoza v Evropi (B8-0134/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

TRAN

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov