Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2015 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο Διαδίκτυο (συζήτηση)
 3.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
3.1.Μπουρούντι: η υπόθεση του Bob Rugurika
  
3.2.Σαουδική Αραβία: η υπόθεση του Raif Badawi
  
3.3.Ομαδικοί τάφοι των αγνοούμενων της Άσσιας στο χωριό Ορνίθι του κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου
 4.Ώρα των ψηφοφοριών
  
4.1.Μπουρούντι: η υπόθεση του Bob Rugurika (ψηφοφορία)
  
4.2.Σαουδική Αραβία: η υπόθεση του Raif Badawi (ψηφοφορία)
  
4.3.Ομαδικοί τάφοι των αγνοούμενων της Άσσιας στο χωριό Ορνίθι του κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου (ψηφοφορία)
  
4.4.Συγκρότηση ειδικής επιτροπής σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου "tax ruling" και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα και αποτελέσματος (ψηφοφορία)
  
4.5.Ορισμός των μελών της Ειδικής επιτροπής σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (ψηφοφορία)
  
4.6.Ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και τη Συρία, ιδίως στο πλαίσιο του Ισλαμικού Κράτους (ψηφοφορία)
 5.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 9.Κατάθεση εγγράφων
 10.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 11.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 12.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1- Ορισμός των μελών της Ειδικής επιτροπής σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος
Συνοπτικά πρακτικά (196 kb) Κατάσταση παρόντων (60 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (363 kb) Παράρτημα 1 (3 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (197 kb) Κατάσταση παρόντων (37 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (23 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (26 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (281 kb) Κατάσταση παρόντων (70 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (445 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (687 kb)    
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου