Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 12 februari 2015 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Bekämpning av sexuellt utnyttjande av barn på internet (debatt)
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  3.1.Burundi: fallet Bob Rugurika
  3.2.Saudiarabien: fallet Raif Badawi
  3.3.Massgravar med de saknade personerna från Ashia i Ornithi i den ockuperade delen av Cypern
 4.Omröstning
  4.1.Burundi: fallet Bob Rugurika (omröstning)
  4.2.Saudiarabien: fallet Raif Badawi (omröstning)
  4.3.Massgravar med de saknade personerna från Ashia i Ornithi i den ockuperade delen av Cypern (omröstning)
  4.4.Inrättande av ett särskilt utskott för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (omröstning)
  4.5.Utnämning av ledamöterna i det särskilda utskottet för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (omröstning)
  4.6.Den humanitära krisen i Irak och Syrien, särskilt med avseende på IS (omröstning)
 5.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Beslut om vissa dokument
 9.Inkomna dokument
 10.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 11.Datum för nästa sammanträdesperiod
 12.Avbrytande av sessionen
 Närvarolista
 Bilaga 1 – Utnämning av ledamöterna i det särskilda utskottet för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt
Protokoll (181 kb) Närvarolista (60 kb)    Omröstningar med namnupprop (363 kb) Bilaga 1 (2 kb) 
 
Protokoll (167 kb) Närvarolista (36 kb) Omröstningsresultat (20 kb) Omröstningar med namnupprop (26 kb)    
 
Protokoll (262 kb) Närvarolista (62 kb) Omröstningsresultat (242 kb) Omröstningar med namnupprop (616 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy