Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 258kWORD 170k
Torstai 12. helmikuuta 2015 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Internetissä tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunta (keskustelu)
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  3.1.Burundi: Bob Rugurikan tapaus
  3.2.Saudi-Arabia: Raif Badawin tapaus
  3.3.Ashiassa kadonneiden henkilöiden joukkohaudat Ornithin kylässä Kyproksen miehitetyssä osassa
 4.Äänestykset
  4.1.Burundi: Bob Rugurikan tapaus (äänestys)
  4.2.Saudi-Arabia: Raif Badawin tapaus (äänestys)
  4.3.Ashiassa kadonneiden henkilöiden joukkohaudat Ornithin kylässä Kyproksen miehitetyssä osassa (äänestys)
  4.4.Veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevän erityisvaliokunnan asettaminen (äänestys)
  4.5.Jäsenten nimittäminen veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevään erityisvaliokuntaan (äänestys)
  4.6.Erityisesti IS-järjestöön liittyvä humanitaarinen kriisi Irakissa ja Syyriassa (äänestys)
 5.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 8.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 9.Vastaanotetut asiakirjat
 10.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 11.Seuraavien istuntojen aikataulu
 12.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1- Jäsenten nimittäminen veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevään erityisvaliokuntaan


Puhetta johti
varapuhemies Alexander Graf LAMBSDORFF

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Internetissä tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunta (keskustelu)

Komission julkilausuma: Internetissä tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunta (2015/2564(RSP))

Christos Stylianides (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Monika Hohlmeier PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Monika Hohlmeier, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta, Martina Anderson GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, sitoutumaton Diane Dodds, Tadeusz Zwiefka, Miriam Dalli, Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Bronis Ropė, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Alessandra Mussolini, Barbara Kappel ja Agustín Díaz de Mera García Consuegra, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Biljana Borzan.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marielle de Sarnez, Richard Howitt, Michaela Šojdrová, Ruža Tomašić, Ignazio Corrao ja Anna Záborská.

Christos Stylianides käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: maaliskuun 2015 I istuntojakso.


3. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 10.2.2015, kohta 2).


3.1. Burundi: Bob Rugurikan tapaus

Päätöslauselmaesitykset B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 ja B8-0163/2015 (2015/2561(RSP))

Judith Sargentini, Ryszard Czarnecki, Javier Nart, Ignazio Corrao, Lidia Senra Rodríguez, Josef Weidenholzer ja Maurice Ponga esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU


Puheenvuorot: Jiří Pospíšil PPE-ryhmän puolesta, Nicola Caputo S&D-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Francesc Gambús ja Claudia Tapardel.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Bogdan Brunon Wenta, Kashetu Kyenge, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Carlos Iturgaiz, Ivan Jakovčić ja José Inácio Faria.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.2.2015, kohta 4.1.


3.2. Saudi-Arabia: Raif Badawin tapaus

Päätöslauselmaesitykset B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015, B8-0158/2015 ja B8-0162/2015 (2015/2550(RSP))

Barbara Lochbihler, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Ignazio Corrao, Javier Couso Permuy, Josef Weidenholzer, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivo Vajgl ja Cristian Dan Preda esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Tunne Kelam PPE-ryhmän puolesta, Richard Howitt S&D-ryhmän puolesta, Hans-Olaf Henkel ECR-ryhmän puolesta, Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta, Alyn Smith Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly ja Elena Valenciano.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marc Tarabella ja Ulrike Lunacek.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.2.2015, kohta 4.2.


3.3. Ashiassa kadonneiden henkilöiden joukkohaudat Ornithin kylässä Kyproksen miehitetyssä osassa

Päätöslauselmaesitykset B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 ja B8-0161/2015 (2015/2551(RSP))

Ska Keller, Notis Marias, Cecilia Wikström, Ignazio Corrao, Takis Hadjigeorgiou, Josef Weidenholzer ja Eleni Theocharous esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Lefteris Christoforou PPE-ryhmän puolesta, Demetris Papadakis S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Martina Anderson GUE/NGL-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Edouard Ferrand, Stanislav Polčák, Dawid Bohdan Jackiewicz, Kostas Chrysogonos, James Carver ja Lampros Fountoulis.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.2.2015, kohta 4.3.

°
° ° °

Eleonora Forenza käytti puheenvuoron 300 ihmisen menehtymisestä eilen Lampedusan edustalla.

Parlamentti vietti minuutin hiljaisuuden.


4. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


4.1. Burundi: Bob Rugurikan tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 ja B8-0163/2015

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0144/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 ja B8-0163/2015)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Seán Kelly, David McAllister, Ivan Štefanec, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, László Tőkés, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev ja Monica Macovei PPE-ryhmän puolesta

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, Linda McAvan, Ana Gomes, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Claudia Tapardel, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Maria Arena, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Biljana Borzan, Tonino Picula, Miriam Dalli, José Blanco López, Miroslav Poche, Afzal Khan ja Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jan Zahradil, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta

Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Kaja Kallas, Robert Rochefort, Jozo Radoš, Urmas Paet ja Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta

Marie-Christine Vergiat, Martina Michels ja Kostas Chrysogonos GUE/NGL-ryhmän puolesta

Judith Sargentini, Davor Škrlec ja Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rosa D'Amato ja Dario Tamburrano EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0036)


4.2. Saudi-Arabia: Raif Badawin tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015, B8-0158/2015 ja B8-0162/2015

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0143/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015 ja B8-0158/2015)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Pier Antonio Panzeri, Enrico Gasbarra, Kati Piri, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Biljana Borzan, Miriam Dalli ja Brando Benifei S&D-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Beatrix von Storch ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta

Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Louis Michel, Martina Dlabajová, Urmas Paet ja Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta

Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Curzio Maltese, Eleonora Forenza ja Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta

Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Alyn Smith, Ernest Maragall, Davor Škrlec, Judith Sargentini ja Tamás Meszerics Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Marco Valli, Eleonora Evi, Dario Tamburrano ja Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0037)

(Päätöslauselmaesitys B8-0162/2015 raukesi.)

Puheenvuoro:

ennen äänestystä Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta.


4.3. Ashiassa kadonneiden henkilöiden joukkohaudat Ornithin kylässä Kyproksen miehitetyssä osassa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 ja B8-0161/2015

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0150/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 ja B8-0161/2015)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Cristian Dan Preda, Eleni Theocharous, Manolis Kefalogiannis, Elmar Brok, Lefteris Christoforou, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Inese Vaidere, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev ja Monica Macovei PPE-ryhmän puolesta

Josef Weidenholzer, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Doru-Claudian Frunzulică, Juan Fernando López Aguilar, Eva Kaili, Afzal Khan, Neena Gill ja Biljana Borzan S&D-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta

Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen ja Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva ja Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ska Keller, Ernest Urtasun, Davor Škrlec ja Ernest Maragall Verts/ALE-ryhmän puolesta

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Laura Ferrara ja Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0038)


4.4. Veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevän erityisvaliokunnan asettaminen (äänestys)

Puheenjohtajakokouksen työjärjestyksen 197 artiklan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä ehdotus päätökseksi veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevän erityisvaliokunnan asettamisesta ja sen toimivallan, jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittelystä (2015/2566(RSO)) (B8-0169/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0039)

Puheenvuoro:

Philippe Lamberts menettelystä erityisvaliokunnan asettamiseksi (puhemies muistutti puheenjohtajakokouksen toimivallasta asiassa).


4.5. Jäsenten nimittäminen veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevään erityisvaliokuntaan (äänestys)

Puheenjohtajakokouksen ehdotus: jäsenten nimittäminen veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevään erityisvaliokuntaan

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PUHEENJOHTAJAKOKOUKSEN EHDOTUS

Julistettiin hyväksytyksi (istunnon pöytäkirja 12.2.2015 liite 1)


4.6. Erityisesti IS-järjestöön liittyvä humanitaarinen kriisi Irakissa ja Syyriassa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0136/2015, B8-0137/2015, B8-0138/2015, B8-0139/2015, B8-0140/2015, B8-0141/2015 ja B8-0142/2015

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0136/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0136/2015, B8-0137/2015, B8-0138/2015, B8-0139/2015, B8-0140/2015 ja B8-0142/2015)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Tunne Kelam, Andrej Plenković, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Fernando Ruas, György Hölvényi ja József Nagy PPE-ryhmän puolesta

Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Vincent Peillon, Goffredo Maria Bettini, Nikos Androulakis, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Kati Piri, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Simona Bonafè, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, David Martin, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Javi López, István Ujhelyi, Enrique Guerrero Salom, Andrejs Mamikins, Francisco Assis, Afzal Khan, Csaba Molnár ja Doru-Claudian Frunzulică S&D-ryhmän puolesta

Charles Tannock, David Campbell Bannerman ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Louis Michel, Pavel Telička, Petr Ježek, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Urmas Paet, Fernando Maura Barandiarán ja José Inácio Faria ALDE-ryhmän puolesta

Alyn Smith, Judith Sargentini, Davor Škrlec ja Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Laura Agea, Eleonora Evi, Rosa D'Amato, Valentinas Mazuronis ja Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0040)

°
° ° °

Jonathan Arnott käytti puheenvuoron äänestysten jälkeen.


5. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


6. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Erityisesti IS-järjestöön liittyvä humanitaarinen kriisi Irakissa ja Syyriassa - (2015/2559(RSP)) - RC-B8-0136/2015
Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter Jahr ja Seán Kelly.


7. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa "Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


8. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Puheenjohtajakokouksen päätös 5. helmikuuta 2015

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 45 artikla)

AFCO-valiokunta

- Euroopan unionin vaalilainsäädännön uudistaminen (2015/2035(INL))


Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 52 artikla)

AFCO-valiokunta

- EU:n toimielinten avoimuus, vastuuvelvollisuus ja luotettavuus (2015/2041(INI))
(lausuntoa varten: ENVI, JURI, CONT)

- Komissaarien kuulemista koskevat menettelyt ja käytännöt, vuoden 2014 kokemukset (2015/2040(INI))
(lausuntoa varten: ENVI, EMPL, ITRE, JURI, TRAN)

AFET-valiokunta (valiokuntien yhteistyömenettely)

- Euroopan puolustusmarkkinoiden kehityksen vaikutus Euroopan turvallisuuteen ja puolustuskykyyn (2015/2037(INI))
(lausuntoa varten: ITRE, IMCO) (valiokuntien yhteistyömenettely)

AFET-valiokunta

- Sotilaallis-strateginen tilanne Mustanmeren alueella Venäjän liitettyä Krimin laittomasti alueeseensa (2015/2036(INI))

CULT-valiokunta

- Bolognan prosessin täytäntöönpanon seuranta (2015/2039(INI))
(lausuntoa varten: EMPL)

DEVE-valiokunta

- Kehitystyön rahoitus (2015/2044(INI))
(lausuntoa varten: BUDG)

EMPL-valiokunta

- Eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn täytäntöönpano – 2013 (2015/2042(INI))
(lausuntoa varten: BUDG, ECON)

INTA-valiokunta

- Parlamentin vuonna 2010 antamien sosiaali- ja ympäristönormeja, ihmisoikeuksia ja yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien suositusten täytäntöönpano (2015/2038(INI))
(lausuntoa varten: FEMM, DEVE, AFET, EMPL)

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 108 artikla)

INTA-valiokunta

- Suositukset Euroopan komissiolle transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskeviin neuvotteluihin (2014/2228(INI))
(lausuntoa varten: PETI, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, TRAN)

Valiokuntaan lähettäminen

FEMM-valiokunta

- Afganistanin tämänhetkinen poliittinen tilanne (2014/2230(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET
lausuntoa varten: FEMM

- Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen (MENA-alue) turvallisuushaasteet ja poliittista vakautta koskevat näkymät (2014/2229(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET
lausuntoa varten: FEMM

- Euroopan strategisten investointien rahasto (C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON
lausuntoa varten: CULT, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO, TRAN, REGI

DEVE-valiokunta

- EU:n kauppa- ja investointipolitiikkojen ulkoiset vaikutukset julkisen ja yksityisen sektorin yhteisiin aloitteisiin unionin ulkopuolisissa maissa (2014/2233(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA
lausuntoa varten: DEVE

- Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa (2013–2014) (2014/2254(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE
lausuntoa varten: PETI, FEMM, AFCO, EMPL

FEMM-valiokunta

- Koheesiopolitiikka ja syrjäytyneet väestöryhmät (2014/2247(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: REGI
lausuntoa varten: FEMM, EMPL

- Investoiminen työpaikkoihin ja kasvuun: taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistäminen unionissa (2014/2245(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: REGI
lausuntoa varten: FEMM, CULT, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON

LIBE-valiokunta

- Yleisesti miehittämättöminä ilma-aluksina (UAV) tunnettujen kauko-ohjattujen ilma-alusjärjestelmien (RPAS) turvallinen käyttö siviili-ilmailun alalla (2014/2243(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN
lausuntoa varten: ITRE, LIBE

Valiokunta-aloitteinen mietintö (työjärjestyksen 99 artikla)

- Väliaikainen mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan syyttäjänviraston perustamisesta (2015/2043(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE
lausuntoa varten: BUDG, JURI, CONT


9. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1304/2013 muuttamisesta siltä osin kuin se koskee nuorisotyöllisyysaloitteesta tuettaviin toimenpideohjelmiin maksettavan ensimmäisen ennakkomaksun korottamista (COM(2015)0046 - C8-0036/2015 – 2015/0026(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

CULT, BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hyljetuotteiden kaupasta annetun asetuksen (EY) N:o 1007/2009 muuttamisesta (COM(2015)0045 - C8-0037/2015 – 2015/0028(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

PECH, AGRI, ENVI, INTA

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (hakemus EGF/2014/016IE/Lufthansa Technik) (COM(2015)0047 - C8-0038/2015 - 2015/2045(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietyn kolmannen maan antaman lainsäädännön ekstraterritoriaalisen soveltamisen vaikutuksilta sekä siihen perustuvilta tai siitä aiheutuvilta toimilta suojautumisesta (uudelleenlaadittu teksti) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 – 2015/0027(COD))
Puhemies kuulee perussopimuksen 304 artiklan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AFET, JURI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueen Macaon hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä (05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

INTA

- Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin menettelyistä yhteisessä kauppapolitiikassa kansainvälisen kaupan säännöissä unionille annettujen, erityisesti Maailman kauppajärjestössä (WTO) käyttöön otettujen oikeuksien käyttämisen varmistamiseksi (kodifikaatio) (COM(2015)0049 - C8-0041/2015 - 2014/0174(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

2) jäseniltä päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla):

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys verkossa esiintyvän lapsipornon torjunnasta (B8-0085/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys elintarvikepakkausten turvallisuudesta (B8-0086/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Veneton alueen kalastajien suojelusta (B8-0087/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys karjankasvattajille maksettavista tuista kiintiöjärjestelmän poistamisesta johtuvan maidon hinnan laskun vuoksi (B8-0088/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Englannissa hanasta myytävästä väärennetystä proseccosta (B8-0089/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

IMCO

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys oikeudenmukaista korvausta koskevan periaatteen sisällyttämisestä EU:n lääkelainsäädäntöön – oikeutta Talidomidin uhreille (B8-0090/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mario Borghezio. Päätöslauselmaesitys osuuskuntien merkityksestä luottojen hallinnoinnissa talouskriisin aikoina (B8-0091/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

ITRE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys matkailun määrärahojen edistämisestä (B8-0092/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys unionin metsäpolitiikan vahvistamisesta (B8-0094/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

ENVI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky ja Marcel de Graaff. Päätöslauselmaesitys vuonna 1915 tapahtuneen Turkissa asuneiden armenialaisten kansanmurhan tunnustamisesta Turkissa (B8-0096/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Päätöslauselmaesitys Euroopan lentoliikennealan vilpillisistä sosiaalisista käytännöistä (B8-0134/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

TRAN


10. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 192 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


11. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraava istunto pidetään 25. helmikuuta 2015.


12. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 11.40.

Klaus Welle

Martin Schulz

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Jansen, Mizzi, Vergiat, Żółtek


Liite 1- Jäsenten nimittäminen veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevään erityisvaliokuntaan

CS01

Veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevä erityisvaliokunta

(45)

Varsinaiset jäsenet

PPE (13)

   BALZ Burkhard

   de LANGE Esther

   ENGEL Frank

   FERBER Markus

   GÁLL-PELCZ Ildikó

   HÜBNER Danuta Maria

   KARAS Othmar

   KYRTSOS Georgios

   LAMASSOURE Alain

   MARTUSCIELLO Fulvio

   NIEDERMAYER Luděk

   STOLOJAN Theodor Dumitru

   ZALBA BIDEGAIN Pablo

S&D (12)

   BAYET Hugues

   DODDS Anneliese

   FERREIRA Elisa

   GUALTIERI Roberto

   JÁUREGUI ATONDO Ramón

   KAILI Eva

   KOFOD Jeppe

   LAURISTIN Marju

   MAUREL Emmanuel

   REGNER Evelyn

   SIMON Peter

   TANG Paul

ECR (4)

   KRASNODĘBSKI Zdzisław

   LUCKE Bernd

   MESSERSCHMIDT Morten

   SWINBURNE Kay

ALDE (4)

   GOULARD Sylvie

   JEŽEK Petr

   THEURER Michael

   van NIEUWENHUIZEN Cora

GUE/NGL (3)

   DE MASI Fabio

   MATIAS Marisa

   VIEGAS Miguel

Verts/ALE (3)

   GIEGOLD Sven

   JOLY Eva

   LAMBERTS Philippe

EFDD (3)

   O'FLYNN Patrick

   PAKSAS Rolandas

   ZANNI Marco

NI (3)

   MARUSIK Michał

   MONOT Bernard

   ZARIANOPOULOS Sotirios

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö