Index 
Jegyzőkönyv
PDF 266kWORD 189k
2015. február 12., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.A gyermekek interneten történő szexuális zaklatása elleni küzdelem (vita)
 3.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  3.1.Burundi: Bob Rugurika ügye
  3.2.Szaúd-Arábia: Ráif Badavi ügye
  3.3.Az Ashiából eltűnt személyek tömegsírjai Ornithi faluban, Ciprus megszállt részén
 4.Szavazások órája
  4.1.Burundi: Bob Rugurika ügye (szavazás)
  4.2.Szaúd-Arábia: Ráif Badavi ügye (szavazás)
  4.3.Az Ashiából eltűnt személyek tömegsírjai Ornithi faluban, Ciprus megszállt részén (szavazás)
  4.4.A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság felállítása (szavazás)
  4.5.A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság tagjainak kinevezése (szavazás)
  4.6.Humanitárius válság Irakban és Szíriában, különösen az IS összefüggésében (szavazás)
 5.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 6.A szavazáshoz fűzött indokolások
 7.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 8.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 9.Dokumentumok benyújtása
 10.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 11.A következő ülések időpontja
 12.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV
 1. melléklet- A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság tagjainak kinevezése


ELNÖKÖL:
Alexander Graf LAMBSDORFF alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 9.00-kor nyitják meg.


2. A gyermekek interneten történő szexuális zaklatása elleni küzdelem (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A gyermekek interneten történő szexuális zaklatása elleni küzdelem (2015/2564(RSP))

Christos Stylianides (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Monika Hohlmeier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Birgit Sippel, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Monika Hohlmeier, Timothy Kirkhope, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nathalie Griesbeck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Martina Anderson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Diane Dodds, független, Tadeusz Zwiefka, Miriam Dalli, Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Bronis Ropė, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Alessandra Mussolini, Barbara Kappel és Agustín Díaz de Mera García Consuegra, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Biljana Borzan.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marielle de Sarnez, Richard Howitt, Michaela Šojdrová, Ruža Tomašić, Ignazio Corrao és Anna Záborská.

Felszólal: Christos Stylianides.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015. márciusi I. ülés.


3. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2015.2.10-i jegyzőkönyv, 2. pont .)


3.1. Burundi: Bob Rugurika ügye

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 és B8-0163/2015 (2015/2561(RSP))

Judith Sargentini, Ryszard Czarnecki, Javier Nart, Ignazio Corrao, Lidia Senra Rodríguez, Josef Weidenholzer és Maurice Ponga előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök


Felszólal: Jiří Pospíšil, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Nicola Caputo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Francesc Gambús és Claudia Tapardel.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Brunon Wenta, Kashetu Kyenge, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Carlos Iturgaiz, Ivan Jakovčić és José Inácio Faria.

Felszólal: Christos Stylianides (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.2.12-i jegyzőkönyv, 4.1. pont .


3.2. Szaúd-Arábia: Ráif Badavi ügye

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015, B8-0158/2015 és B8-0162/2015 (2015/2550(RSP))

Barbara Lochbihler, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Ignazio Corrao, Javier Couso Permuy és Josef Weidenholzer, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivo Vajgl, és Cristian Dan Preda előterjesztik az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Tunne Kelam, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Richard Howitt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Hans-Olaf Henkel, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gérard Deprez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Alyn Smith, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly és Elena Valenciano.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marc Tarabella és Ulrike Lunacek.

Felszólal: Christos Stylianides (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.2.12-i jegyzőkönyv, 4.2. pont .


3.3. Az Ashiából eltűnt személyek tömegsírjai Ornithi faluban, Ciprus megszállt részén

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 és B8-0161/2015 (2015/2551(RSP))

Ska Keller, Notis Marias, Cecilia Wikström, Ignazio Corrao, Takis Hadjigeorgiou, Josef Weidenholzer és Eleni Theocharous előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Lefteris Christoforou, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Demetris Papadakis, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Martina Anderson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Edouard Ferrand, független, Stanislav Polčák, Dawid Bohdan Jackiewicz, Kostas Chrysogonos, James Carver és Lampros Fountoulis.

Felszólal: Christos Stylianides (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015. február 12.

°
° ° °

Felszólal: Eleonora Forenza a Lampedusa közelében tegnap elhunyt 300 emberről.

A Parlament egyperces csendet tart.


4. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


4.1. Burundi: Bob Rugurika ügye (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 és B8-0163/2015

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0144/2015

(amely a B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 és B8-0163/2015 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Seán Kelly, David McAllister, Ivan Štefanec, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, László Tőkés, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev és Monica Macovei, a(z) PPE képviselőcsoport nevében,

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, Linda McAvan, Ana Gomes, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Claudia Tapardel, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Maria Arena, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Biljana Borzan, Tonino Picula, Miriam Dalli, José Blanco López, Miroslav Poche, Afzal Khan és Hugues Bayet, a(z) S&D képviselőcsoport nevében,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jan Zahradil, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić és Branislav Škripek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében,

Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Kaja Kallas, Robert Rochefort, Jozo Radoš, Urmas Paet és Johannes Cornelis van Baalen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Marie-Christine Vergiat, Martina Michels és Kostas Chrysogonos, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében,

Judith Sargentini, Davor Škrlec és Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rosa D'Amato és Dario Tamburrano, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2015)0036)


4.2. Szaúd-Arábia: Ráif Badavi ügye (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015, B8-0158/2015 és B8-0162/2015

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0143/2015

(amely a B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015 és B8-0158/2015 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Pier Antonio Panzeri, Enrico Gasbarra, Kati Piri, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Biljana Borzan, Miriam Dalli és Brando Benifei, a(z) S&D képviselőcsoport nevében,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Beatrix von Storch és Branislav Škripek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében,

Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Louis Michel, Martina Dlabajová, Urmas Paet és Dita Charanzová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Curzio Maltese, Eleonora Forenza és Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében,

Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Alyn Smith, Ernest Maragall, Davor Škrlec, Judith Sargentini és Tamás Meszerics, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Marco Valli, Eleonora Evi, Dario Tamburrano és Tiziana Beghin, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2015)0037)

(A B8-0162/2015 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Felszólalás

Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a szavazás előtt.


4.3. Az Ashiából eltűnt személyek tömegsírjai Ornithi faluban, Ciprus megszállt részén (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 és B8-0161/2015

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0150/2015

(amely a B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 és B8-0161/2015 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Cristian Dan Preda, Eleni Theocharous, Manolis Kefalogiannis, Elmar Brok, Lefteris Christoforou, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Inese Vaidere, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev és Monica Macovei, a(z) PPE képviselőcsoport nevében,

Josef Weidenholzer, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Doru-Claudian Frunzulică, Juan Fernando López Aguilar, Eva Kaili, Afzal Khan, Neena Gill és Biljana Borzan, a(z) S&D képviselőcsoport nevében,

Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski és Branislav Škripek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében,

Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen és Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva és Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében,

Ska Keller, Ernest Urtasun, Davor Škrlec és Ernest Maragall, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Laura Ferrara és Eleonora Evi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2015)0038)


4.4. A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság felállítása (szavazás)

Határozatra irányuló javaslat, az eljárási szabályzat 197. cikke értelmében az Elnökök Értekezlete által benyújtva, a feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság felállításáról, annak hatásköreiről, létszámáról és megbízatásának időtartamáról (2015/2566(RSO)) (B8-0169/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P8_TA(2015)0039)

Felszólalás

Philippe Lamberts a különbizottság felállításával kapcsolatos eljárásról (Az elnök emlékeztet az Elnökök Értekezlete vonatkozó hatáskörére).


4.5. A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság tagjainak kinevezése (szavazás)

Az Elnökök Értekezletének javaslata: a feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság tagjainak kinevezése

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

AZ ELNÖKÖK ÉRTEKEZLETÉNEK JAVASLATA

Jóváhagyottnak nyilvánítva (2015.2.12-i jegyzőkönyv, 1. melléklet )


4.6. Humanitárius válság Irakban és Szíriában, különösen az IS összefüggésében (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0136/2015, B8-0137/2015, B8-0138/2015, B8-0139/2015, B8-0140/2015, B8-0141/2015 és B8-0142/2015

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0136/2015

(amely a B8-0136/2015, B8-0137/2015, B8-0138/2015, B8-0139/2015, B8-0140/2015 és B8-0142/2015 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Tunne Kelam, Andrej Plenković, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Fernando Ruas, György Hölvényi és József Nagy, a(z) PPE képviselőcsoport nevében,

Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Vincent Peillon, Goffredo Maria Bettini, Nikos Androulakis, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Kati Piri, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Simona Bonafè, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, David Martin, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Javi López, István Ujhelyi, Enrique Guerrero Salom, Andrejs Mamikins, Francisco Assis, Afzal Khan, Csaba Molnár és Doru-Claudian Frunzulică, a(z) S&D képviselőcsoport nevében,

Charles Tannock, David Campbell Bannerman és Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében,

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Louis Michel, Pavel Telička, Petr Ježek, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Urmas Paet, Fernando Maura Barandiarán és José Inácio Faria, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Alyn Smith, Judith Sargentini, Davor Škrlec és Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Laura Agea, Eleonora Evi, Rosa D'Amato, Valentinas Mazuronis és Tiziana Beghin, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2015)0040)

°
° ° °

Felszólal: Jonathan Arnott a szavazás után.


5. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


6. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Humanitárius válság Irakban és Szíriában, különösen az IS összefüggésében - (2015/2559(RSP)) - RC-B8-0136/2015
Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter Jahr és Seán Kelly.


7. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredményei” (Név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


8. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Az Elnökök Értekezletének 2015. február 5-i határozatát követően

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 45. cikke)

AFCO bizottság

- Az európai uniós választási törvény reformja (2015/2035(INL))


Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 52. cikke)

AFCO bizottság

- Az uniós intézményeken belüli átláthatóság, elszámoltathatóság és feddhetetlenség (2015/2041(INI))
(vélemény: ENVI, JURI, CONT)

- A biztosi meghallgatások során alkalmazott eljárások és gyakorlatok, a 2014. évi folyamatból levonható tanulságok (2015/2040(INI))
(vélemény: ENVI, EMPL, ITRE, JURI, TRAN)

AFET bizottság (társbizottság)

- Az európai védelmi piacokon végbement fejlődés Európa biztonsági és védelmi képességére kifejtett hatása (2015/2037(INI))
(vélemény: ITRE, IMCO) (társbizottságok)

AFET bizottság

- A Fekete-tenger medencéjének stratégiai katonai helyzete a Krím-félsziget Oroszország általi jogsértő annektálása után (2015/2036(INI))

CULT bizottság

- A bolognai folyamat végrehajtásának nyomon követése (2015/2039(INI))
(vélemény: EMPL)

DEVE bizottság

- Fejlesztésfinanszírozás (2015/2044(INI))
(vélemény: BUDG)

EMPL bizottság

- Az európai Progress mikrofinanszírozási eszköz végrehajtása – 2013 (2015/2042(INI))
(vélemény: BUDG, ECON)

INTA bizottság

- A Parlament szociális és környezetvédelmi normákkal, emberi jogokkal, valamint vállalati felelősségvállalással kapcsolatos, 2010-ben készült ajánlásainak végrehajtása (2015/2038(INI))
(vélemény: FEMM, DEVE, AFET, EMPL)

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 108. cikke)

INTA bizottság

- Ajánlások az Európai Bizottságnak a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről szóló tárgyalások tekintetében (2014/2228(INI))
(vélemény: PETI, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, TRAN)

Bizottságok felkérése

FEMM bizottság

- A jelenlegi politikai helyzet Afganisztánban (2014/2230(INI))
utalva illetékes: AFET
vélemény: FEMM

- Biztonsági kihívások a közel-keleti és észak-afrikai térségben és a politikai stabilitás kilátásai (2014/2229(INI))
utalva illetékes: AFET
vélemény: FEMM

- Európai Stratégiai Beruházási Alap (C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
utalva illetékes: ECON
vélemény: CULT, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO, TRAN, REGI

DEVE bizottság

- Az EU kereskedelmi és befektetési politikájának külső hatásai a köz-magánkezdeményezésekre az EU-n kívüli országokban (2014/2233(INI))
utalva illetékes: INTA
vélemény: DEVE

- Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban (2013-2014) (2014/2254(INI))
utalva illetékes: LIBE
vélemény: PETI, FEMM, AFCO, EMPL

FEMM bizottság

- Kohéziós politika és marginalizált közösségek (2014/2247(INI))
utalva illetékes: REGI
vélemény: FEMM, EMPL

- A növekedést és a munkahelyteremtést szolgáló beruházások: a gazdasági, társadalmi és területi kohézió előmozdítása az Unióban (2014/2245(INI))
utalva illetékes: REGI
vélemény: FEMM, CULT, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON

LIBE bizottság

- A távirányítású légijármű-rendszerek – közismert nevükön: a személyzet nélküli légi járművek – biztonságos alkalmazása a polgári repülésben (2014/2243(INI))
utalva illetékes: TRAN
vélemény: ITRE, LIBE

Saját kezdeményezésű jelentés (az eljárási szabályzat 99. cikke)
- Időközi jelentés az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (2015/2043(INI)
utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE
vélemény: BUDG, JURI, CONT


9. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés által támogatott operatív programokra folyósított kezdeti előfinanszírozási összeg növelése tekintetében való módosításáról szóló európai parlament és tanácsi rendeletre (COM(2015)0046 - C8-0036/2015 - 2015/0026(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

EMPL

vélemény :

CULT, BUDG

- Javaslat a fókatermékek kereskedelméről szóló 1007/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

PECH, AGRI, ENVI, INTA

- Javaslat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra– Írország „EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik” referenciaszámú kérelme (COM(2015)0047 - C8-0038/2015 - 2015/2045(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL, REGI

- Javaslat a harmadik ország által elfogadott jogszabályoknak az ország területén kívüli alkalmazásának hatása és az ilyen jogszabályon alapuló vagy abból eredő intézkedések elleni védelemről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (átdolgozás) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 – 2015/0027(COD))

Összhangban a Szerződés 304. cikkével az Elnök a javaslatról konzultálni fog az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

AFET, JURI

- Javaslat az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság Makaói Különleges Közigazgatási Területének kormánya között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE))

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

INTA

- Módosított javaslat a nemzetközi kereskedelmi szabályok, különösen a Kereskedelmi Világszervezet égisze alatt kialakított kereskedelmi szabályok alapján az Uniót megillető jogok gyakorlásának biztosítása érdekében a közös kereskedelmi politika területén követendő uniós eljárások megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (kodifikált szöveg) (COM(2015)0049 - C8-0041/2015 - 2014/0174(COD))

utalva

illetékes :

JURI

2) a képviselők, állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 133. cikke)

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az interneten terjedő gyermekpornográfia elleni fellépésről (B8-0085/2015)

utalva

illetékes :

LIBE

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az élelmiszer-csomagolóanyagok biztonságosságáról (B8-0086/2015)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a venetói halászok védelméről (B8-0087/2015)

utalva

illetékes :

PECH

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a kvótarendszer eltörlését követő tejárcsökkenés ellensúlyozására az állattenyésztőknek nyújtott támogatásokról (B8-0088/2015)

utalva

illetékes :

AGRI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az Angliában csapolva forgalmazott, hamisított Proseccóról (B8-0089/2015)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

IMCO

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a tisztességes kártérítés elvének végrehajtásáról a gyógyszerek európai szabályozásában – igazságszolgáltatás a talidomid áldozatai számára (B8-0090/2015)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mario Borghezio. Állásfoglalásra irányuló indítvány a kisrészjegyesek tulajdonában levő szövetkezetek fontos hitelezési szerepéről gazdasági válság idején (B8-0091/2015)

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

ITRE

- Aldo Patriciello. Állásfoglalásra irányuló indítvány az idegenforgalom számára elkülönített források előmozdításáról (B8-0092/2015)

utalva

illetékes :

TRAN

- Aldo Patriciello. Állásfoglalásra irányuló indítvány az európai erdészeti politika megerősítéséről (B8-0094/2015)

utalva

illetékes :

AGRI

vélemény :

ENVI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky és Marcel de Graaff. Állásfoglalásra irányuló indítvány a Törökországban élő örmények elleni 1915-ös népirtás Törökország általi elismeréséről (B8-0096/2015)

utalva

illetékes :

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Állásfoglalásra irányuló indítvány az európai légi fuvarozásban alkalmazott tisztességtelen szociális gyakorlatokról (B8-0134/2015)

utalva

illetékes :

EMPL

vélemény :

TRAN


10. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 192. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


11. A következő ülések időpontja

A következő ülés időpontja: 2015. február 25.


12. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Az ülést 11.40-kor berekesztik.

Klaus Welle

Martin Schulz

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Jansen, Mizzi, Vergiat, Żółtek


1. melléklet- A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság tagjainak kinevezése

CS01

A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság

(45)

Teljes jogú tagok

PPE (13)

   BALZ Burkhard

   de LANGE Esther

   ENGEL Frank

   FERBER Markus

   GÁLL-PELCZ Ildikó

   HÜBNER Danuta Maria

   KARAS Othmar

   KYRTSOS Georgios

   LAMASSOURE Alain

   MARTUSCIELLO Fulvio

   NIEDERMAYER Luděk

   STOLOJAN Theodor Dumitru

   ZALBA BIDEGAIN Pablo

S&D (12)

   BAYET Hugues

   DODDS Anneliese

   FERREIRA Elisa

   GUALTIERI Roberto

   JÁUREGUI ATONDO Ramón

   KAILI Eva

   KOFOD Jeppe

   LAURISTIN Marju

   MAUREL Emmanuel

   REGNER Evelyn

   SIMON Peter

   TANG Paul

ECR (4)

   KRASNODĘBSKI Zdzisław

   LUCKE Bernd

   MESSERSCHMIDT Morten

   SWINBURNE Kay

ALDE (4)

   GOULARD Sylvie

   JEŽEK Petr

   THEURER Michael

   van NIEUWENHUIZEN Cora

GUE/NGL (3)

   DE MASI Fabio

   MATIAS Marisa

   VIEGAS Miguel

Verts/ALE (3)

   GIEGOLD Sven

   JOLY Eva

   LAMBERTS Philippe

EFDD (3)

   O'FLYNN Patrick

   PAKSAS Rolandas

   ZANNI Marco

NI (3)

   MARUSIK Michał

   MONOT Bernard

   ZARIANOPOULOS Sotirios

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat