Indiċi 
Minuti
PDF 269kWORD 190k
Il-Ħamis, 12 ta' Frar 2015 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali tat-tfal fuq l-internet (dibattitu)
 3.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  3.1.Il-Burundi: il-każ ta' Bob Rugurika
  3.2.L-Arabja Sawdija: il-każ tas-Sur Raif Badawi
  3.3.Oqbra tal-massa tal-persuni neqsin ta' Ashia, villaġġ fir-reġjun ta' Ornithi, fil-parti okkupata ta' Ċipru
 4.Ħin tal-votazzjonijiet
  4.1.Il-Burundi: il-każ ta' Bob Rugurika (votazzjoni)
  4.2.L-Arabja Sawdija: il-każ tas-Sur Raif Badawi (votazzjoni)
  4.3.Oqbra tal-massa tal-persuni neqsin ta' Ashia, villaġġ fir-reġjun ta' Ornithi, fil-parti okkupata ta' Ċipru (votazzjoni)
  4.4.Twaqqif ta' kumitat speċjali dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili (votazzjoni)
  4.5.Nomination des membres de la Kumitat speċjali dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili (votazzjoni)
  4.6.Il-kriżi umanitarja fl-Iraq u fis-Sirja, b'mod partikolari fil-kuntest tal-IS (votazzjoni)
 5.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 6.Spjegazzjonijiet tal-vot
 7.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 8.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 9.Dokumenti mressqa
 10.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 11.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 12.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
 Anness 1- Nomina tal-membri tal-Kumitat speċjali dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili


PRESIDENZA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali tat-tfal fuq l-internet (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali tat-tfal fuq l-internet (2015/2564(RSP))

Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Monika Hohlmeier f'isem il-Grupp PPE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Birgit Sippel f'isem il-Grupp S&D, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Monika Hohlmeier, Timothy Kirkhope f'isem il-Grupp ECR, Nathalie Griesbeck f'isem il-Grupp ALDE, Martina Anderson f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jean Lambert f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Diane Dodds Membru mhux affiljata, Tadeusz Zwiefka, Miriam Dalli, Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Bronis Ropė, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Alessandra Mussolini, Barbara Kappel u Agustín Díaz de Mera García Consuegra, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Biljana Borzan.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Marielle de Sarnez, Richard Howitt, Michaela Šojdrová, Ruža Tomašić, Ignazio Corrao u Anna Záborská.

Intervent ta': Christos Stylianides.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: sessjoni parzjali ta' Marzu I 2015.


3. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 2 tal- Minuti ta' 10.2.2015.)


3.1. Il-Burundi: il-każ ta' Bob Rugurika

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 u B8-0163/2015 (2015/2561(RSP))

Judith Sargentini, Ryszard Czarnecki, Javier Nart, Ignazio Corrao, Lidia Senra Rodríguez, Josef Weidenholzer u Maurice Ponga ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Viċi President


Interventi ta': Jiří Pospíšil f'isem il-Grupp PPE, Nicola Caputo f'isem il-Grupp S&D, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, Francesc Gambús u Claudia Tapardel.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Bogdan Brunon Wenta, Kashetu Kyenge, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Carlos Iturgaiz, Ivan Jakovčić u José Inácio Faria.

Intervent ta': Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.1 tal- Minuti ta' 12.2.2015.


3.2. L-Arabja Sawdija: il-każ tas-Sur Raif Badawi

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015, B8-0158/2015 u B8-0162/2015 (2015/2550(RSP))

Barbara Lochbihler, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Ignazio Corrao, Javier Couso Permuy, Josef Weidenholzer, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ivo Vajgl, u Cristian Dan Preda ppreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Tunne Kelam f'isem il-Grupp PPE, Richard Howitt f'isem il-Grupp S&D, Hans-Olaf Henkel f'isem il-Grupp ECR, Gérard Deprez f'isem il-Grupp ALDE, Alyn Smith f'isem il-Grupp Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly u Elena Valenciano.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Marc Tarabella u Ulrike Lunacek.

Intervent ta': Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.2 tal- Minuti ta' 12.2.2015.


3.3. Oqbra tal-massa tal-persuni neqsin ta' Ashia, villaġġ fir-reġjun ta' Ornithi, fil-parti okkupata ta' Ċipru

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 u B8-0161/2015 (2015/2551(RSP))

Ska Keller, Notis Marias, Cecilia Wikström, Ignazio Corrao, Takis Hadjigeorgiou, Josef Weidenholzer u Eleni Theocharous ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Lefteris Christoforou f'isem il-Grupp PPE, Demetris Papadakis f'isem il-Grupp S&D, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Martina Anderson f'isem il-Grupp GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, Edouard Ferrand Membru mhux affiljat, Stanislav Polčák, Dawid Bohdan Jackiewicz, Kostas Chrysogonos, James Carver u Lampros Fountoulis.

Intervent ta': Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.3 tal- Minuti ta' 12.2.2015.

°
° ° °

Intervent ta': Eleonora Forenza dwar il-mewt ta' 300 persuna lil hinn mill-kosta ta' Lampedusa lbieraħ.

Il-Parlament osserva minuta silenzju.


4. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


4.1. Il-Burundi: il-każ ta' Bob Rugurika (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 u B8-0163/2015

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0144/2015

(flok B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 u B8-0163/2015):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Seán Kelly, David McAllister, Ivan Štefanec, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, László Tőkés, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev u Monica Macovei f'isem il-Grupp PPE,

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, Linda McAvan, Ana Gomes, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Claudia Tapardel, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Maria Arena, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Biljana Borzan, Tonino Picula, Miriam Dalli, José Blanco López, Miroslav Poche, Afzal Khan u Hugues Bayet f'isem il-Grupp S&D,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jan Zahradil, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić u Branislav Škripek f'isem il-Grupp ECR,

Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Kaja Kallas, Robert Rochefort, Jozo Radoš, Urmas Paet u Johannes Cornelis van Baalen f'isem il-Grupp ALDE,

Marie-Christine Vergiat, Martina Michels u Kostas Chrysogonos f'isem il-Grupp GUE/NGL,

Judith Sargentini, Davor Škrlec u Barbara Lochbihler f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rosa D'Amato u Dario Tamburrano f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2015)0036)


4.2. L-Arabja Sawdija: il-każ tas-Sur Raif Badawi (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015, B8-0158/2015 u B8-0162/2015

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0143/2015

(flok B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015 u B8-0158/2015):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Pier Antonio Panzeri, Enrico Gasbarra, Kati Piri, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Biljana Borzan, Miriam Dalli u Brando Benifei f'isem il-Grupp S&D,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Beatrix von Storch u Branislav Škripek f'isem il-Grupp ECR,

Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Louis Michel, Martina Dlabajová, Urmas Paet u Dita Charanzová f'isem il-Grupp ALDE,

Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Curzio Maltese, Eleonora Forenza u Patrick Le Hyaric f'isem il-Grupp GUE/NGL,

Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Alyn Smith, Ernest Maragall, Davor Škrlec, Judith Sargentini u Tamás Meszerics f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Marco Valli, Eleonora Evi, Dario Tamburrano u Tiziana Beghin f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2015)0037)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0162/2015 iddekadiet.)

Intervent

Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, avant le vote.


4.3. Oqbra tal-massa tal-persuni neqsin ta' Ashia, villaġġ fir-reġjun ta' Ornithi, fil-parti okkupata ta' Ċipru (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 u B8-0161/2015

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0150/2015

(flok B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 u B8-0161/2015):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Cristian Dan Preda, Eleni Theocharous, Manolis Kefalogiannis, Elmar Brok, Lefteris Christoforou, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Inese Vaidere, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev u Monica Macovei f'isem il-Grupp PPE,

Josef Weidenholzer, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Doru-Claudian Frunzulică, Juan Fernando López Aguilar, Eva Kaili, Afzal Khan, Neena Gill u Biljana Borzan f'isem il-Grupp S&D,

Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski u Branislav Škripek f'isem il-Grupp ECR,

Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen u Izaskun Bilbao Barandica f'isem il-Grupp ALDE,

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva u Dimitrios Papadimoulis f'isem il-Grupp GUE/NGL,

Ska Keller, Ernest Urtasun, Davor Škrlec u Ernest Maragall f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Laura Ferrara u Eleonora Evi f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2015)0038)


4.4. Twaqqif ta' kumitat speċjali dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili (votazzjoni)

Proposta għal deċiżjoni, déposée conformément à l'article 197 du règlement, par la Conférence des présidents, dwar it-twaqqif ta’ kumitat speċjali dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili, is-setgħat, is-saħħa numerika u l-mandat tiegħu (2015/2566(RSO)) (B8-0169/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0039)

Intervent

Philippe Lamberts, sur la procédure suivie pour la constitution de la commission spéciale (il-President rappelle les compétences de la Conférence des présidents en la matière).


4.5. Nomination des membres de la Kumitat speċjali dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili (votazzjoni)

Proposition de la Conférence des présidents: nomination des membres de la Kumitat speċjali dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

PROPOSTA TAL-KONFERENZA TAL-PRESIDENTI

Dikjarat approvat (Anness 1 tal- Minuti ta' 12.2.2015)


4.6. Il-kriżi umanitarja fl-Iraq u fis-Sirja, b'mod partikolari fil-kuntest tal-IS (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0136/2015, B8-0137/2015, B8-0138/2015, B8-0139/2015, B8-0140/2015, B8-0141/2015 u B8-0142/2015

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0136/2015

(flok B8-0136/2015, B8-0137/2015, B8-0138/2015, B8-0139/2015, B8-0140/2015 u B8-0142/2015):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Tunne Kelam, Andrej Plenković, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Fernando Ruas, György Hölvényi u József Nagy f'isem il-Grupp PPE,

Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Vincent Peillon, Goffredo Maria Bettini, Nikos Androulakis, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Kati Piri, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Simona Bonafè, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, David Martin, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Javi López, István Ujhelyi, Enrique Guerrero Salom, Andrejs Mamikins, Francisco Assis, Afzal Khan, Csaba Molnár u Doru-Claudian Frunzulică f'isem il-Grupp S&D,

Charles Tannock, David Campbell Bannerman u Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR,

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Louis Michel, Pavel Telička, Petr Ježek, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Urmas Paet, Fernando Maura Barandiarán u José Inácio Faria f'isem il-Grupp ALDE,

Alyn Smith, Judith Sargentini, Davor Škrlec u Barbara Lochbihler f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Laura Agea, Eleonora Evi, Rosa D'Amato, Valentinas Mazuronis u Tiziana Beghin f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2015)0040)

°
° ° °

Intervent ta': Jonathan Arnott après les votes.


5. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


6. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Il-kriżi umanitarja fl-Iraq u fis-Sirja, b'mod partikolari fil-kuntest tal-IS - (2015/2559(RSP)) - RC-B8-0136/2015
Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter Jahr u Seán Kelly.


7. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq il-Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


8. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 5 ta' Frar 2015

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat AFCO

- Ir-riforma tal-liġi elettorali tal-Unjoni Ewropea (2015/2035(INL))


Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat AFCO

- It-trasparenza, ir-responsabbiltà u l-integrità fl-istituzzjonijiet tal-UE (2015/2041(INI))
(opinjoni: ENVI, JURI, CONT)

- Proċeduri u prattiki rigward is-Seduti ta' smigħ tal-Kummissarji, tagħlimiet li għandhom jinsiltu mill-proċess tal-2014 (2015/2040(INI))
(opinjoni: ENVI, EMPL, ITRE, JURI, TRAN)

Kumitat AFET (kumitat assoċjat)

- L-impatt tal-iżviluppi fis-swieq Ewropej tad-difiża fuq il-kapaċitajiet ta' sigurtà u difiża fl-Ewropa (2015/2037(INI))
(opinjoni: ITRE, IMCO) (kumitati assoċjati)

Kumitat AFET

- Is-sitwazzjoni militari strateġika fil-Baċir tal-Baħar l-Iswed wara l-annessjoni illegali tal-Krimea mir-Russja (2015/2036(INI))

Kumitat CULT

- Segwitu tal-implimentazzjoni tal-proċess ta' Bolonja (2015/2039(INI))
(opinjoni: EMPL)

Kumitat DEVE

- Finanzjament għall-Iżvilupp (2015/2044(INI))
(opinjoni: BUDG)

Kumitat EMPL

- L-implimentazzjoni tal-Faċilità Ewropea ta' Mikrofinanzjament Progress - 2013 (2015/2042(INI))
(opinjoni: BUDG, ECON)

Kumitat INTA

- L-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-2010 tal-Parlament dwar l-istandards soċjali u ambjentali, id-drittijiet tal-bniedem u r-responsabbiltà korporattiva (2015/2038(INI))
(opinjoni: FEMM, DEVE, AFET, EMPL)

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 108 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat INTA

- Rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni Ewropea dwar in-negozjati għas-Sħubija Trans-Atlantika ta’ Kummerċ u ta’ Investiment (TTIP) (2014/2228(INI))
(opinjoni: PETI, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, TRAN)

Konsultazzjoni mal-kumitati

Kumitat FEMM

- Is-sitwazzjoni politika attwali fl-Afganistan (2014/2230(INI))
irriferut responsabbli: AFET
opinjoni: FEMM

- L-isfidi tas-sigurtà fir-reġjun MENA u l-prospettivi għal stabbiltà politika (2014/2229(INI))
irriferut responsabbli: AFET
opinjoni: FEMM

- Fond Ewropew għal Investimenti Strateġiċi (C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
irriferut responsabbli: ECON
opinjoni: CULT, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO, TRAN, REGI

Kumitat DEVE

- L-impatt estern tal-politika kummerċjali u tal-investiment tal-UE fuq l-inizjattivi pubbliċi-privati f'pajjiżi barra l-UE (2014/2233(INI))
irriferut responsabbli: INTA
opinjoni: DEVE

- Is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea (2013-2014) (2014/2254(INI))
irriferut responsabbli: LIBE
opinjoni: PETI, FEMM, AFCO, EMPL

Kumitat FEMM

- Il-politika ta' koeżjoni u l-komunitajiet emarġinati (2014/2247(INI))
irriferut responsabbli: REGI
opinjoni: FEMM, EMPL

- Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi: il-promozzjoni tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali fl-Unjoni (2014/2245(INI))
irriferut responsabbli: REGI
opinjoni: FEMM, CULT, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON

Kumitat LIBE

- L-użu sikur ta' sistemi ta' inġenji tal-ajru ppilotati mill-bogħod (RPAS), komunement magħrufa bħala inġenji tal-ajru mingħajr ekwipaġġ (UAVs), fil-qasam tal-avjazzjoni ċivili (2014/2243(INI))
irriferut responsabbli: TRAN
opinjoni: ITRE, LIBE

Rapport ta' inizjattiva (Artikolu 99 tar-Regoli ta' Proċedura)
- Rapport interim dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar it-twaqqif tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (2015/2043(INI))
irriferut responsabbli: LIBE
opinjoni: BUDG, JURI, CONT


9. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1304/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Soċjali Ewropew, fir-rigward ta' żieda tal-ammont ta’ prefinanzjament inizjali mħallas għal programmi operazzjonali appoġġati mill-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (COM(2015)0046 - C8-0036/2015 - 2015/0026(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

CULT, BUDG

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1007/2009 dwar il-kummerċ tal-prodotti mill-foki (COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

IMCO

opinjoni :

PECH, AGRI, ENVI, INTA

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-użu tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (l-applikazzjoni EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik) (COM(2015)0047 - C8-0038/2015 - 2015/2045(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL, REGI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jipproteġi kontra l-effetti tal-applikazzjoni extraterritorjali tal-leġiżlazzjoni adottata minn pajjiż terz, u l-azzjonijiet ibbażati fuqha jew li jirriżultaw minnha (riformulazzjoni) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 – 2015/0027(COD))
B'konformità mal-Artikolu 304 tat-Trattat, il-President se jikkonsulta mal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

AFET, JURI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tar-Reġjun Amministrattiv Speċjali tal-Makaw tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina (05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE))

irriferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

INTA

- Proposta emendata għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-proċeduri tal-Unjoni fil-qasam ta' politika kummerċjali komuni sabiex jiżgura l-eżerċizzju tad-drittijiet tal-Unjoni skont ir-regoli internazzjonali tal-kummerċ, b'mod partikolari dawk stabbiliti taħt l-awspiċji tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (Kodifikazzjoni) (COM(2015)0049 - C8-0041/2015 - 2014/0174(COD))

irriferut

responsabbli :

JURI

2) mill-Membri, mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra l-pornografija tat-tfal fuq l-internet (B8-0085/2015)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sikurezza tal-imballaġġ tal-ikel (B8-0086/2015)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħarsien tas-sajjieda tal-Veneto (B8-0087/2015)

irriferut

responsabbli :

PECH

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-għajnuniet lir-raħħala tal-bhejjem biex jilqgħu għat-tnaqqis fil-prezzijiet tal-ħalib wara l-abolizzjoni tas-sistema tal-kwoti (B8-0088/2015)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-Prosecco falz mibjugħ bid-draught fl-Ingilterra (B8-0089/2015)

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

IMCO

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju tal-kumpens ġust fir-regolazzjoni Ewropea tal-mediċinali – ġustizzja għall-vittmi tat-Thalidomide (B8-0090/2015)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Mario Borghezio. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-importanza tas-soċjetajiet kooperattivi b'azzjonisti individwali żgħar fil-ġestjoni tal-kreditu f'perjodu ta' kriżi ekonomika (B8-0091/2015)

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

ITRE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-promozzjoni tal-fondi għat-turiżmu (B8-0092/2015)

irriferut

responsabbli :

TRAN

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tisħiħ tal-politika Ewropea dwar il-foresti (B8-0094/2015)

irriferut

responsabbli :

AGRI

opinjoni :

ENVI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky u Marcel de Graaff. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-rikonoxximent mit-Turkija tal-ġenoċidju li twettaq fl-1915 fil-konfront tal-Armeni li kienu jgħixu fil-pajjiż (B8-0096/2015)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar prattiki soċjali żleali fit-trasport bl-ajru fl-Ewropa (B8-0134/2015)

irriferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

TRAN


10. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, bi qbil mal-Artikolu 192(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li jiġu adottati se jintbagħtu minnufih lid-destinatarji msemmija fihom.


11. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduta li jmiss se ssir nhar il-25 ta' Frar 2015.


12. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 11.40.

Klaus Welle

Martin Schulz

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Jansen, Mizzi, Vergiat, Żółtek


Anness 1- Nomina tal-membri tal-Kumitat speċjali dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili

CS01

Kumitat speċjali dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili

(45)

Membri sħaħ

PPE (13)

   BALZ Burkhard

   de LANGE Esther

   ENGEL Frank

   FERBER Markus

   GÁLL-PELCZ Ildikó

   HÜBNER Danuta Maria

   KARAS Othmar

   KYRTSOS Georgios

   LAMASSOURE Alain

   MARTUSCIELLO Fulvio

   NIEDERMAYER Luděk

   STOLOJAN Theodor Dumitru

   ZALBA BIDEGAIN Pablo

S&D (12)

   BAYET Hugues

   DODDS Anneliese

   FERREIRA Elisa

   GUALTIERI Roberto

   JÁUREGUI ATONDO Ramón

   KAILI Eva

   KOFOD Jeppe

   LAURISTIN Marju

   MAUREL Emmanuel

   REGNER Evelyn

   SIMON Peter

   TANG Paul

ECR (4)

   KRASNODĘBSKI Zdzisław

   LUCKE Bernd

   MESSERSCHMIDT Morten

   SWINBURNE Kay

ALDE (4)

   GOULARD Sylvie

   JEŽEK Petr

   THEURER Michael

   van NIEUWENHUIZEN Cora

GUE/NGL (3)

   DE MASI Fabio

   MATIAS Marisa

   VIEGAS Miguel

Verts/ALE (3)

   GIEGOLD Sven

   JOLY Eva

   LAMBERTS Philippe

EFDD (3)

   O'FLYNN Patrick

   PAKSAS Rolandas

   ZANNI Marco

NI (3)

   MARUSIK Michał

   MONOT Bernard

   ZARIANOPOULOS Sotirios

Avviż legali - Politika tal-privatezza