Index 
Proces-verbal
PDF 263kWORD 191k
Joi, 12 februarie 2015 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Combaterea abuzului sexual al copiilor pe internet (dezbatere)
 3.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)
  3.1.Burundi: cazul lui Bob Rugurika
  3.2.Arabia Saudită: cazul lui Raif Badawi
  3.3.Gropi comune ale persoanelor din Ashia date dispărute, situate în localitatea Ornithi din partea ocupată a Ciprului
 4.Votare
  4.1.Burundi: cazul lui Bob Rugurika (vot)
  4.2.Arabia Saudită: cazul lui Raif Badawi (vot)
  4.3.Gropi comune ale persoanelor din Ashia date dispărute, situate în localitatea Ornithi din partea ocupată a Ciprului (vot)
  4.4.Înființarea unei comisii speciale pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (vot)
  4.5.Numirea membrilor comisiei speciale pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (vot)
  4.6.Criza umanitară din Irak și Siria, în special în contextul SI (vot)
 5.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 6.Explicații privind votul
 7.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 8.Decizii privind anumite documente
 9.Depunere de documente
 10.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 11.Calendarul următoarelor ședințe
 12.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
 Anexa 1- Numirea membrilor Comisiei speciale pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare


A PREZIDAT: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vicepreședinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.


2. Combaterea abuzului sexual al copiilor pe internet (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Combaterea abuzului sexual al copiilor pe internet (2015/2564(RSP))

Christos Stylianides (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Monika Hohlmeier, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Birgit Sippel, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Monika Hohlmeier, Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE, Martina Anderson, în numele Grupului GUE/NGL, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Diane Dodds, neafiliată, Tadeusz Zwiefka, Miriam Dalli, Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Bronis Ropė, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Alessandra Mussolini, Barbara Kappel și Agustín Díaz de Mera García Consuegra, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Biljana Borzan.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marielle de Sarnez, Richard Howitt, Michaela Šojdrová, Ruža Tomašić, Ignazio Corrao și Anna Záborská.

A intervenit Christos Stylianides.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: ședință plenară martie I 2015.


3. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 2 al PV din 10.2.2015.)


3.1. Burundi: cazul lui Bob Rugurika

Propuneri de rezoluții B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 și B8-0163/2015 (2015/2561(RSP))

Judith Sargentini, Ryszard Czarnecki, Javier Nart, Ignazio Corrao, Lidia Senra Rodríguez, Josef Weidenholzer și Maurice Ponga au prezentat propunerile de rezoluție.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte


Au intervenit: Jiří Pospíšil, în numele Grupului PPE, Nicola Caputo, în numele Grupului S&D, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Francesc Gambús și Claudia Tapardel.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Brunon Wenta, Kashetu Kyenge, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Carlos Iturgaiz, Ivan Jakovčić și José Inácio Faria.

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.1 al PV din 12.2.2015.


3.2. Arabia Saudită: cazul lui Raif Badawi

Propuneri de rezoluții B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015, B8-0158/2015 și B8-0162/2015 (2015/2550(RSP))

Barbara Lochbihler, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Ignazio Corrao, Javier Couso Permuy, Josef Weidenholzer, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivo Vajgl, și Cristian Dan Preda au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Tunne Kelam, în numele Grupului PPE, Richard Howitt, în numele Grupului S&D, Hans-Olaf Henkel, în numele Grupului ECR, Gérard Deprez, în numele Grupului ALDE, Alyn Smith, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly și Elena Valenciano.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marc Tarabella și Ulrike Lunacek.

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.2 al PV din 12.2.2015.


3.3. Gropi comune ale persoanelor din Ashia date dispărute, situate în localitatea Ornithi din partea ocupată a Ciprului

Propuneri de rezoluții B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 și B8-0161/2015 (2015/2551(RSP))

Ska Keller, Notis Marias, Cecilia Wikström, Ignazio Corrao, Takis Hadjigeorgiou, Josef Weidenholzer și Eleni Theocharous au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Lefteris Christoforou, în numele Grupului PPE, Demetris Papadakis, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Martina Anderson, în numele Grupului GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Edouard Ferrand, neafiliat, Stanislav Polčák, Dawid Bohdan Jackiewicz, Kostas Chrysogonos, James Carver și Lampros Fountoulis.

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.3 al PV din 12.2.2015.

°
° ° °

A intervenit Eleonora Forenza referitor la moartea tragică a 300 de persoane în largul Insulei Lampedusa.

Parlamentul a păstrat un moment de reculegere.


4. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


4.1. Burundi: cazul lui Bob Rugurika (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 și B8-0163/2015

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0144/2015

(care înlocuiește B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 și B8-0163/2015):

depusă de următorii deputați:

Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Seán Kelly, David McAllister, Ivan Štefanec, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, László Tőkés, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev și Monica Macovei, în numele Grupului PPE,

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, Linda McAvan, Ana Gomes, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Claudia Tapardel, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Maria Arena, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Biljana Borzan, Tonino Picula, Miriam Dalli, José Blanco López, Miroslav Poche, Afzal Khan și Hugues Bayet, în numele Grupului S&D,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jan Zahradil, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR,

Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Kaja Kallas, Robert Rochefort, Jozo Radoš, Urmas Paet și Johannes Cornelis van Baalen, în numele Grupului ALDE,

Marie-Christine Vergiat, Martina Michels și Kostas Chrysogonos, în numele Grupului GUE/NGL,

Judith Sargentini, Davor Škrlec și Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rosa D'Amato și Dario Tamburrano, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2015)0036)


4.2. Arabia Saudită: cazul lui Raif Badawi (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015, B8-0158/2015 și B8-0162/2015

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0143/2015

(care înlocuiește B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015 și B8-0158/2015):

depusă de următorii deputați:

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Pier Antonio Panzeri, Enrico Gasbarra, Kati Piri, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Biljana Borzan, Miriam Dalli și Brando Benifei, în numele Grupului S&D,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Beatrix von Storch și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR,

Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Louis Michel, Martina Dlabajová, Urmas Paet și Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE,

Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Curzio Maltese, Eleonora Forenza și Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL,

Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Alyn Smith, Ernest Maragall, Davor Škrlec, Judith Sargentini și Tamás Meszerics, în numele Grupului Verts/ALE,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Marco Valli, Eleonora Evi, Dario Tamburrano și Tiziana Beghin, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2015)0037)

(Propunerea de rezoluție B8-0162/2015 a devenit caducă.)

Intervenție

Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, înainte de vot.


4.3. Gropi comune ale persoanelor din Ashia date dispărute, situate în localitatea Ornithi din partea ocupată a Ciprului (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 și B8-0161/2015

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0150/2015

(care înlocuiește B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 și B8-0161/2015):

depusă de următorii deputați:

Cristian Dan Preda, Eleni Theocharous, Manolis Kefalogiannis, Elmar Brok, Lefteris Christoforou, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Inese Vaidere, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev și Monica Macovei, în numele Grupului PPE,

Josef Weidenholzer, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Doru-Claudian Frunzulică, Juan Fernando López Aguilar, Eva Kaili, Afzal Khan, Neena Gill și Biljana Borzan, în numele Grupului S&D,

Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR,

Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen și Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE,

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva și Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL,

Ska Keller, Ernest Urtasun, Davor Škrlec și Ernest Maragall, în numele Grupului Verts/ALE,

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Laura Ferrara și Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2015)0038)


4.4. Înființarea unei comisii speciale pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (vot)

Propunere de decizie, depusă în conformitate cu articolul 197 din Regulamentul de procedură de Conferința președinților, privind constituirea și stabilirea atribuțiilor, componenței numerice și a duratei mandatului Comisiei speciale pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (2015/2566(RSO)) (B8-0169/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2015)0039)

Intervenție

Philippe Lamberts, referitor la procedura urmată pentru înființarea comisiei speciale (Președintele a reamintit atribuțiile Conferinței președinților în acest sens).


4.5. Numirea membrilor comisiei speciale pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (vot)

Propunere a Conferinței președinților: numirea membrilor comisiei speciale pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE A CONFERINȚEI PREȘEDINȚILOR

Declarat aprobat (anexa 1 al PV din 12.2.2015)


4.6. Criza umanitară din Irak și Siria, în special în contextul SI (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0136/2015, B8-0137/2015, B8-0138/2015, B8-0139/2015, B8-0140/2015, B8-0141/2015 și B8-0142/2015

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0136/2015

(care înlocuiește B8-0136/2015, B8-0137/2015, B8-0138/2015, B8-0139/2015, B8-0140/2015 și B8-0142/2015):

depusă de următorii deputați:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Tunne Kelam, Andrej Plenković, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Fernando Ruas, György Hölvényi și József Nagy, în numele Grupului PPE,

Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Vincent Peillon, Goffredo Maria Bettini, Nikos Androulakis, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Kati Piri, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Simona Bonafè, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, David Martin, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Javi López, István Ujhelyi, Enrique Guerrero Salom, Andrejs Mamikins, Francisco Assis, Afzal Khan, Csaba Molnár și Doru-Claudian Frunzulică, în numele Grupului S&D,

Charles Tannock, David Campbell Bannerman și Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR,

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Louis Michel, Pavel Telička, Petr Ježek, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Urmas Paet, Fernando Maura Barandiarán și José Inácio Faria, în numele Grupului ALDE,

Alyn Smith, Judith Sargentini, Davor Škrlec și Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE,

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Laura Agea, Eleonora Evi, Rosa D'Amato, Valentinas Mazuronis și Tiziana Beghin, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2015)0040)

°
° ° °

A intervenit Jonathan Arnott după vot.


5. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


6. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Criza umanitară din Irak și Siria, în special în contextul SI - (2015/2559(RSP)) - RC-B8-0136/2015
Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter Jahr și Seán Kelly.


7. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


8. Decizii privind anumite documente

Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 5 februarie 2015

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 45 din Regulamentul de procedură)

AFCO

- Reforma legislației electorale a Uniunii Europene (2015/2035(INL))


Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 52 din Regulamentul de procedură)

AFCO

- Transparența, răspunderea și integritatea în cadrul instituțiilor UE (2015/2041(INI))
(aviz: ENVI, JURI, CONT)

- Procedurile și practicile aferente audierii comisarilor, învățămintele procesului din 2014 (2015/2040(INI))
(aviz: ENVI, EMPL, ITRE, JURI, TRAN)

AFET (comisie asociată)

- Impactul evoluțiilor de pe piețele europene din domeniul apărării asupra securității și capacității de apărare în Europa (2015/2037(INI))
(aviz: ITRE, IMCO) (comisii asociate)

AFET

- Situația strategică militară din bazinul Mării Negre în urma anexării ilegale a Crimeii de către Rusia (2015/2036(INI))

CULT

- Monitorizarea punerii în aplicare a procesului de la Bologna (2015/2039(INI))
(aviz: EMPL)

DEVE

- Finanțarea pentru dezvoltare (2015/2044(INI))
(aviz: BUDG)

EMPL

- Punerea în aplicare a Instrumentului european de microfinanțare Progress - 2013 (2015/2042(INI))
(aviz: BUDG, ECON)

INTA

- Punerea în aplicare a recomandărilor Parlamentului din 2010 privind standardele sociale și de mediu, drepturile omului și responsabilitatea corporativă (2015/2038(INI))
(aviz: FEMM, DEVE, AFET, EMPL)

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 108 din Regulamentul de procedură)

INTA

- Recomandări adresate Comisiei Europene cu privire la negocierile privind un Parteneriat transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP) (2014/2228(INI))
(aviz: PETI, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, TRAN)

Sesizarea comisiilor

FEMM

- Situația politică actuală în Afganistan (2014/2230(INI))
retrimis fond: AFET
aviz: FEMM

- Provocările de securitate în regiunea Orientului Mijlociu și Africii de Nord și perspectivele de stabilitate politică (2014/2229(INI))
retrimis fond: AFET
aviz: FEMM

- Fondul european de investiții strategice (C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
retrimis fond: ECON
aviz: CULT, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO, TRAN, REGI

DEVE

- Impactul extern al politicii comerciale și de investiții a UE asupra inițiativelor public-privat în țările din afara UE (2014/2233(INI))
retrimis fond: INTA
aviz: DEVE

- Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2013-2014) (2014/2254(INI))
retrimis fond: LIBE
aviz: PETI, FEMM, AFCO, EMPL

FEMM

- Politica de coeziune și comunitățile marginalizate (2014/2247(INI))
retrimis fond: REGI
aviz: FEMM, EMPL

- Investiții pentru locuri de muncă și creștere economică: promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în Uniune (2014/2245(INI))
retrimis fond: REGI
aviz: FEMM, CULT, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON

LIBE

- Utilizarea în siguranță a sistemelor aeronautice pilotate de la distanță (RPAS), cunoscute în mod curent sub denumirea de vehicule aeriene fără pilor (UAV), în aviația civilă (2014/2243(INI))
retrimis fond: TRAN
aviz: ITRE, LIBE

Raport din proprie inițiativă (articolul 99 din Regulamentul de procedură)
- Raport interimar referitor la propunerea de regulament al Consiliului de instituire a Parchetului European (2015/2043(INI))
retrimis fond: LIBE
aviz: BUDG, JURI, CONT


9. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr.1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european, în ceea ce privește o majorare a sumei prefinanțării inițiale acordate programelor operaționale sprijinite de Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (COM(2015)0046 - C8-0036/2015 - 2015/0026(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) şi articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

CULT, BUDG

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr.1007/2009 privind comerțul cu produse derivate din focă (COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

PECH, AGRI, ENVI, INTA

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik) (COM(2015)0047 - C8-0038/2015 - 2015/2045(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de protecție împotriva efectelor aplicării extrateritoriale a unei legislații adoptate de către o țară terță, precum și a acțiunilor întemeiate pe aceasta sau care rezultă din aceasta (reformare) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 – 2015/0027(COD))
În conformitate cu articolul 304 tratat, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

INTA

aviz :

AFET, JURI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și guvernul Regiunii Administrative Speciale Macao a Republicii Populare Chineze referitor la anumite aspecte ale serviciilor aeriene (05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE))

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

INTA

- Propunere modificată de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind adoptarea procedurilor Uniunii în domeniul politicii comerciale comune în vederea asigurării exercitării de către Uniune a drepturilor care îi sunt conferite de normele comerțului internațional, în special de cele instituite sub egida Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) (text codificat) (COM(2015)0049 - C8-0041/2015 - 2014/0174(COD))

retrimis

fond :

JURI

2) de către deputați, propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la combaterea pornografiei infantile online (B8-0085/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la siguranța ambalajelor alimentare (B8-0086/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la protejarea pescarilor din Veneto (B8-0087/2015)

retrimis

fond :

PECH

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la ajutoarele acordate crescătorilor pentru a face față scăderii prețului laptelui în urma eliminării sistemului cotelor (B8-0088/2015)

retrimis

fond :

AGRI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la vinul spumos de tip Prosecco falsificat, vândut la butoi în Anglia (B8-0089/2015)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

IMCO

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la punerea în aplicare a principiului compensațiilor adecvate în legislația europeană privind medicamentele - dreptate pentru victimele medicamentului Thalidomide (B8-0090/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Mario Borghezio. Propunere de rezoluție referitoare la importanța societăților cooperatiste cu acționariat popular în gestionarea creditării într-o perioadă de criză economică (B8-0091/2015)

retrimis

fond :

ECON

aviz :

ITRE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la promovarea fondurilor pentru turism (B8-0092/2015)

retrimis

fond :

TRAN

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la consolidarea politicii forestiere europene (B8-0094/2015)

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

ENVI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky Marcel de Graaff. Propunere de rezoluție referitoare la recunoașterea de către Turcia a genocidului care a avut loc în 1915 împotriva armenilor care trăiau în Turcia (B8-0096/2015)

retrimis

fond :

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Propunere de rezoluție referitoare la practicile sociale abuzive în transportul aerian din Europa (B8-0134/2015)

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

TRAN


10. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

În conformitate cu articolul 192 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei ședințe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


11. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarea ședință va avea loc la 25 februarie 2015.


12. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Ședința a fost ridicată la 11.40.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Jansen, Mizzi, Vergiat, Żółtek


Anexa 1- Numirea membrilor Comisiei speciale pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare

CS01

Comisia specială pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare

(45)

Membri titulari

PPE (13)

   BALZ Burkhard

   de LANGE Esther

   ENGEL Frank

   FERBER Markus

   GÁLL-PELCZ Ildikó

   HÜBNER Danuta Maria

   KARAS Othmar

   KYRTSOS Georgios

   LAMASSOURE Alain

   MARTUSCIELLO Fulvio

   NIEDERMAYER Luděk

   STOLOJAN Theodor Dumitru

   ZALBA BIDEGAIN Pablo

S&D (12)

   BAYET Hugues

   DODDS Anneliese

   FERREIRA Elisa

   GUALTIERI Roberto

   JÁUREGUI ATONDO Ramón

   KAILI Eva

   KOFOD Jeppe

   LAURISTIN Marju

   MAUREL Emmanuel

   REGNER Evelyn

   SIMON Peter

   TANG Paul

ECR (4)

   KRASNODĘBSKI Zdzisław

   LUCKE Bernd

   MESSERSCHMIDT Morten

   SWINBURNE Kay

ALDE (4)

   GOULARD Sylvie

   JEŽEK Petr

   THEURER Michael

   van NIEUWENHUIZEN Cora

GUE/NGL (3)

   DE MASI Fabio

   MATIAS Marisa

   VIEGAS Miguel

Verts/ALE (3)

   GIEGOLD Sven

   JOLY Eva

   LAMBERTS Philippe

EFDD (3)

   O'FLYNN Patrick

   PAKSAS Rolandas

   ZANNI Marco

NI (3)

   MARUSIK Michał

   MONOT Bernard

   ZARIANOPOULOS Sotirios

Aviz juridic - Politica de confidențialitate