Kazalo 
Zapisnik
PDF 257kWORD 184k
Četrtek, 12. februar 2015 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Boj proti spolni zlorabi otrok na internetu (razprava)
 3.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  3.1.Burundi: primer Boba Rugurike
  3.2.Savdska Arabija: primer Raifa Badavija
  3.3.Množična grobišča pogrešanih iz vasi Aša pri Ornitiju na zasedenem delu Cipra
 4.Čas glasovanja
  4.1.Burundi: primer Boba Rugurike (glasovanje)
  4.2.Savdska Arabija: primer Raifa Badavija (glasovanje)
  4.3.Množična grobišča pogrešanih iz vasi Aša pri Ornitiju na zasedenem delu Cipra (glasovanje)
  4.4.Ustanovitev posebnega odbora za davčne odločbe in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom (glasovanje)
  4.5.Imenovanje članov v Posebni odbor za davčne odločbe in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom (glasovanje)
  4.6.Humanitarna kriza v Iraku in Siriji, zlasti v zvezi z Islamsko državo (glasovanje)
 5.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 6.Obrazložitve glasovanja
 7.Popravki in namere glasovanja
 8.Sklepi o določenih dokumentih
 9.Predložitev dokumentov
 10.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 11.Datum naslednjih sej
 12.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1- Imenovanje članov v Posebni odbor za davčne odločbe in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom


PREDSEDSTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Boj proti spolni zlorabi otrok na internetu (razprava)

Izjava Komisije: Boj proti spolni zlorabi otrok na internetu (2015/2564(RSP))

Christos Stylianides (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Monika Hohlmeier v imenu skupine PPE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Birgit Sippel v imenu skupine S&D, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Monika Hohlmeier, Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR, Nathalie Griesbeck v imenu skupine ALDE, Martina Anderson v imenu skupine GUE/NGL, Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Diane Dodds samostojna poslanka, Tadeusz Zwiefka, Miriam Dalli, Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Bronis Ropė, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Alessandra Mussolini, Barbara Kappel in Agustín Díaz de Mera García Consuegra, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Biljana Borzan.

Po postopku "catch the eye" so govorili Marielle de Sarnez, Richard Howitt, Michaela Šojdrová, Ruža Tomašić, Ignazio Corrao in Anna Záborská.

Govoril je Christos Stylianides.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: prvo delno zasedanje v marcu 2015.


3. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 2 zapisnika z dne 10.2.2015)


3.1. Burundi: primer Boba Rugurike

predlogi resolucij B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 in B8-0163/2015 (2015/2561(RSP))

Judith Sargentini, Ryszard Czarnecki, Javier Nart, Ignazio Corrao, Lidia Senra Rodríguez, Josef Weidenholzer in Maurice Ponga so predstavili predloge resolucij.

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik


Govorili so Jiří Pospíšil v imenu skupine PPE, Nicola Caputo v imenu skupine S&D, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Francesc Gambús in Claudia Tapardel.

Po postopku "catch the eye" so govorili Bogdan Brunon Wenta, Kashetu Kyenge, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Carlos Iturgaiz, Ivan Jakovčić in José Inácio Faria.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.1 zapisnika z dne 12.2.2015.


3.2. Savdska Arabija: primer Raifa Badavija

predlogi resolucij B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015, B8-0158/2015 in B8-0162/2015 (2015/2550(RSP))

Barbara Lochbihler, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Ignazio Corrao, Javier Couso Permuy, Josef Weidenholzer, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivo Vajgl, in Cristian Dan Preda so predstavili predloge resolucije.

Govorili so Tunne Kelam v imenu skupine PPE, Richard Howitt v imenu skupine S&D, Hans-Olaf Henkel v imenu skupine ECR, Gérard Deprez v imenu skupine ALDE, Alyn Smith v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly in Elena Valenciano.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Marc Tarabella in Ulrike Lunacek.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.2 zapisnika z dne 12.2.2015.


3.3. Množična grobišča pogrešanih iz vasi Aša pri Ornitiju na zasedenem delu Cipra

predlogi resolucij B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 in B8-0161/2015 (2015/2551(RSP))

Ska Keller, Notis Marias, Cecilia Wikström, Ignazio Corrao, Takis Hadjigeorgiou, Josef Weidenholzer in Eleni Theocharous so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Lefteris Christoforou v imenu skupine PPE, Demetris Papadakis v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Martina Anderson v imenu skupine GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Edouard Ferrand samostojni poslanec, Stanislav Polčák, Dawid Bohdan Jackiewicz, Kostas Chrysogonos, James Carver in Lampros Fountoulis.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.3 zapisnika z dne 12.2.2015.

°
° ° °

Govorila je Eleonora Forenza o včerajšnji smrti 300 ljudi pri otoku Lampedusa.

Parlament se je žrtvam poklonil z minuto molka.


4. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


4.1. Burundi: primer Boba Rugurike (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 in B8-0163/2015

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0144/2015

(ki nadomešča B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 in B8-0163/2015):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Seán Kelly, David McAllister, Ivan Štefanec, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, László Tőkés, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev in Monica Macovei v imenu skupine PPE,

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, Linda McAvan, Ana Gomes, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Claudia Tapardel, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Maria Arena, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Biljana Borzan, Tonino Picula, Miriam Dalli, José Blanco López, Miroslav Poche, Afzal Khan in Hugues Bayet v imenu skupine S&D,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jan Zahradil, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić in Branislav Škripek v imenu skupine ECR,

Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Kaja Kallas, Robert Rochefort, Jozo Radoš, Urmas Paet in Johannes Cornelis van Baalen v imenu skupine ALDE,

Marie-Christine Vergiat, Martina Michels in Kostas Chrysogonos v imenu skupine GUE/NGL,

Judith Sargentini, Davor Škrlec in Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rosa D'Amato in Dario Tamburrano v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2015)0036)


4.2. Savdska Arabija: primer Raifa Badavija (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015, B8-0158/2015 in B8-0162/2015

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0143/2015

(ki nadomešča B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015 in B8-0158/2015):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Pier Antonio Panzeri, Enrico Gasbarra, Kati Piri, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Biljana Borzan, Miriam Dalli in Brando Benifei v imenu skupine S&D,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Beatrix von Storch in Branislav Škripek v imenu skupine ECR,

Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Louis Michel, Martina Dlabajová, Urmas Paet in Dita Charanzová v imenu skupine ALDE,

Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Curzio Maltese, Eleonora Forenza in Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL,

Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Alyn Smith, Ernest Maragall, Davor Škrlec, Judith Sargentini in Tamás Meszerics v imenu skupine Verts/ALE,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Marco Valli, Eleonora Evi, Dario Tamburrano in Tiziana Beghin v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2015)0037)

(Predlog resolucije B8-0162/2015 je brezpredmeten.)

Govoril je

Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, pred glasovanjem.


4.3. Množična grobišča pogrešanih iz vasi Aša pri Ornitiju na zasedenem delu Cipra (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 in B8-0161/2015

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0150/2015

(ki nadomešča B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 in B8-0161/2015):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Cristian Dan Preda, Eleni Theocharous, Manolis Kefalogiannis, Elmar Brok, Lefteris Christoforou, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Inese Vaidere, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev in Monica Macovei v imenu skupine PPE,

Josef Weidenholzer, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Doru-Claudian Frunzulică, Juan Fernando López Aguilar, Eva Kaili, Afzal Khan, Neena Gill in Biljana Borzan v imenu skupine S&D,

Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski in Branislav Škripek v imenu skupine ECR,

Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen in Izaskun Bilbao Barandica v imenu skupine ALDE,

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva in Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL,

Ska Keller, Ernest Urtasun, Davor Škrlec in Ernest Maragall v imenu skupine Verts/ALE,

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Laura Ferrara in Eleonora Evi v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2015)0038)


4.4. Ustanovitev posebnega odbora za davčne odločbe in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom (glasovanje)

Predlog sklepa, ki ga je v skladu s členom 197 Poslovnika vložila konferenca predsednikov, o ustanovitvi posebnega odbora za davčne odločitve in druge ukrepe s podobno naravo ali učinkom, njegovih pooblastilih, številčni sestavi in mandatu (2015/2566(RSO)) (B8-0169/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2015)0039)

Govoril je

Philippe Lamberts o postopku za ustanovitev posebnega odbora (predsednik je spomnil na pristojnosti konference predsednikov na tem področju).


4.5. Imenovanje članov v Posebni odbor za davčne odločbe in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom (glasovanje)

Predlog konference predsednikov: imenovanje članov v Posebni odbor za davčne odločbe in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KONFERENCE PREDSEDNIKOV

Razglašeno kot odobreno (priloga 1 zapisnika z dne 12.2.2015)


4.6. Humanitarna kriza v Iraku in Siriji, zlasti v zvezi z Islamsko državo (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0136/2015, B8-0137/2015, B8-0138/2015, B8-0139/2015, B8-0140/2015, B8-0141/2015 in B8-0142/2015

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0136/2015

(ki nadomešča B8-0136/2015, B8-0137/2015, B8-0138/2015, B8-0139/2015, B8-0140/2015 in B8-0142/2015):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Tunne Kelam, Andrej Plenković, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Fernando Ruas, György Hölvényi in József Nagy v imenu skupine PPE,

Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Vincent Peillon, Goffredo Maria Bettini, Nikos Androulakis, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Kati Piri, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Simona Bonafè, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, David Martin, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Javi López, István Ujhelyi, Enrique Guerrero Salom, Andrejs Mamikins, Francisco Assis, Afzal Khan, Csaba Molnár in Doru-Claudian Frunzulică v imenu skupine S&D,

Charles Tannock, David Campbell Bannerman in Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR,

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Louis Michel, Pavel Telička, Petr Ježek, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Urmas Paet, Fernando Maura Barandiarán in José Inácio Faria v imenu skupine ALDE,

Alyn Smith, Judith Sargentini, Davor Škrlec in Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE,

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Laura Agea, Eleonora Evi, Rosa D'Amato, Valentinas Mazuronis in Tiziana Beghin v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2015)0040)

°
° ° °

Govoril je Jonathan Arnott, po glasovanju.


5. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


6. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Humanitarna kriza v Iraku in Siriji, zlasti v zvezi z Islamsko državo - (2015/2559(RSP)) - RC-B8-0136/2015
Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter Jahr in Seán Kelly.


7. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


8. Sklepi o določenih dokumentih

V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 5. februarja 2015

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 45 Poslovnika)

odbor AFCO

- Reforma volilne zakonodaje Evropske unije (2015/2035(INL))


Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 52 Poslovnika)

odbor AFCO

- Preglednost, odgovornost in integriteta v institucijah EU (2015/2041(INI))
(mnenje: ENVI, JURI, CONT)

- Postopki in praksa v zvezi s predstavitvami komisarjev: pridobljene izkušnje v sklopu postopkov leta 2014 (2015/2040(INI))
(mnenje: ENVI, EMPL, ITRE, JURI, TRAN)

odbor AFET (pridruženi odbor)

- Vpliv sprememb na evropskih obrambnih trgih na varnostne in obrambne zmogljivosti v Evropi (2015/2037(INI))
(mnenje: ITRE, IMCO) (pridruženi odbori)

odbor AFET

- Strateške vojaške razmere na območju Črnega morja po nezakoniti priključitvi Krima k Rusiji (2015/2036(INI))

odbor CULT

- Spremljanje izvajanja bolonjskega procesa (2015/2039(INI))
(mnenje: EMPL)

odbor DEVE

- Financiranje za razvoj (2015/2044(INI))
(mnenje: BUDG)

odbor EMPL

- Izvajanje evropskega mikrofinančnega instrumenta - 2013 (2015/2042(INI))
(mnenje: BUDG, ECON)

odbor INTA

- Izvajanje priporočil Parlamenta iz leta 2010 o socialnih in okoljskih standardih, človekovih pravicah in družbeni odgovornosti gospodarskih družb (2015/2038(INI))
(mnenje: FEMM, DEVE, AFET, EMPL)

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 108 Poslovnika)

odbor INTA

- Priporočila za Evropsko komisijo glede pogajanj za čezatlantsko partnerstvo na področju trgovine in naložb (TTIP) (2014/2228(INI))
(mnenje: PETI, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, TRAN)

Napotitev na odbore

odbor FEMM

- Zdajšnje politične razmere v Afganistanu (2014/2230(INI))
posredovano pristojni: AFET
mnenje: FEMM

- Varnostni izzivi v bližnjevzhodni in severnoafriški regiji ter obeti za politično stabilnost (2014/2229(INI))
posredovano pristojni: AFET
mnenje: FEMM

- Evropski sklad za strateške naložbe (C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
posredovano pristojni: ECON
mnenje: CULT, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO, TRAN, REGI

odbor DEVE

- Zunanji vpliv trgovinske in naložbene politike EU na javno-zasebne pobude v državah zunaj EU (2014/2233(INI))
posredovano pristojni: INTA
mnenje: DEVE

- Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji (2013–2014) (2014/2254(INI))
posredovano pristojni: LIBE
mnenje: PETI, FEMM, AFCO, EMPL

odbor FEMM

- Kohezijska politika in obrobne skupnosti (2014/2247(INI))
posredovano pristojni: REGI
mnenje: FEMM, EMPL

- Naložbe za delovna mesta in rast: spodbujanje gospodarske, socialne in teritorialne kohezije v Uniji (2014/2245(INI))
posredovano pristojni: REGI
mnenje: FEMM, CULT, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON

odbor LIBE

- Varna uporaba daljinsko vodenih letalskih sistemov, splošno znanih kot brezpilotna zračna plovila, na področju civilnega letalstva (2014/2243(INI))
posredovano pristojni: TRAN
mnenje: ITRE, LIBE

Samoiniciativno poročilo (člen 99 Poslovnika)
- Vmesno poročilo o predlogu Uredbe Sveta o ustanovitvi Evropskega javnega tožilstva (2015/2043(INI))
posredovano pristojni LIBE
mnenje: BUDG, JURI, CONT


9. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št.1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu, glede povečanja zneska začetnega predhodnega financiranja, ki se izplača za operativne programe, podprte v okviru pobude za zaposlovanje mladih (COM(2015)0046 - C8-0036/2015 - 2015/0026(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

CULT, BUDG

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št.1007/2009 o trgovini z izdelki iz tjulnjev (COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

PECH, AGRI, ENVI, INTA

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik) (COM(2015)0047 - C8-0038/2015 - 2015/2045(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti pred učinki ekstrateritorialne uporabe zakonodaje, ki jo sprejme tretja država, in dejanji, ki na tej zakonodaji temeljijo ali iz nje izhajajo (prenovitev) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 – 2015/0027(COD))

Predsednik se bo v skladu s členom 304 Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

AFET, JURI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o nekaterih vidikih zračnega prevoza med Evropsko unijo in vlado Posebne upravne regije Macao Ljudske republike Kitajske (05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE))

posredovano

pristojni :

TRAN

mnenje :

INTA

- Spremenjeni predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi postopkov Unije na področju skupne trgovinske politike za zagotovitev izvrševanja pravic Unije po mednarodnih pravilih trgovanja, zlasti tistih, ki so dogovorjena v okviru Svetovne trgovinske organizacije (kodificirano besedilo) (COM(2015)0049 - C8-0041/2015 - 2014/0174(COD))

posredovano

pristojni :

JURI

2) od poslancev Parlamenta predloge resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o boju proti otroški pornografiji na spletu (B8-0085/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o varnosti živilske embalaže (B8-0086/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o zaščiti ribičev iz Veneta (B8-0087/2015)

posredovano

pristojni :

PECH

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o pomoči rejcem pri soočanju s posledicami padca cen mleka po odpravi sistema kvot (B8-0088/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o ponarejenem vinu vrste prosecco, ki se ga toči v Angliji (B8-0089/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

IMCO

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o uvedbi načela pravične odškodnine v evropske predpise o zdravilih - pravica za žrtve talidomida (B8-0090/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mario Borghezio. Predlog resolucije o pomenu zadrug z udeležbo malih delničarjev pri upravljanju kreditov v času gospodarske krize (B8-0091/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

ITRE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o promociji sredstev za turizem (B8-0092/2015)

posredovano

pristojni :

TRAN

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o okrepitvi evropske gozdne politike (B8-0094/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

ENVI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky in Marcel de Graaff. Predlog resolucije o priznanju genocida, storjenega leta 1915 nad Armenci, živečimi v Turčiji, s strani te države (B8-0096/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Predlog resolucije o nepošteni socialni praksi v sektorju letalskega prevoza v Evropi (B8-0134/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

TRAN


10. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 192(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


11. Datum naslednjih sej

Naslednja seja bo potekala 25. februarja 2015.


12. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 11.40.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Jansen, Mizzi, Vergiat, Żółtek


Priloga 1- Imenovanje članov v Posebni odbor za davčne odločbe in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom

CS01

Posebni odbor za davčne odločbe in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom

(45)

Polnopravni člani

PPE (13)

   BALZ Burkhard

   de LANGE Esther

   ENGEL Frank

   FERBER Markus

   GÁLL-PELCZ Ildikó

   HÜBNER Danuta Maria

   KARAS Othmar

   KYRTSOS Georgios

   LAMASSOURE Alain

   MARTUSCIELLO Fulvio

   NIEDERMAYER Luděk

   STOLOJAN Theodor Dumitru

   ZALBA BIDEGAIN Pablo

S&D (12)

   BAYET Hugues

   DODDS Anneliese

   FERREIRA Elisa

   GUALTIERI Roberto

   JÁUREGUI ATONDO Ramón

   KAILI Eva

   KOFOD Jeppe

   LAURISTIN Marju

   MAUREL Emmanuel

   REGNER Evelyn

   SIMON Peter

   TANG Paul

ECR (4)

   KRASNODĘBSKI Zdzisław

   LUCKE Bernd

   MESSERSCHMIDT Morten

   SWINBURNE Kay

ALDE (4)

   GOULARD Sylvie

   JEŽEK Petr

   THEURER Michael

   van NIEUWENHUIZEN Cora

GUE/NGL (3)

   DE MASI Fabio

   MATIAS Marisa

   VIEGAS Miguel

Verts/ALE (3)

   GIEGOLD Sven

   JOLY Eva

   LAMBERTS Philippe

EFDD (3)

   O'FLYNN Patrick

   PAKSAS Rolandas

   ZANNI Marco

NI (3)

   MARUSIK Michał

   MONOT Bernard

   ZARIANOPOULOS Sotirios

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov