Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 25. februára 2015 - Brusel

2. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Julie Ward bola prítomná na rokovaní 12. februára 2015, ale jej meno nie je uvedené na prezenčnej listine.

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

°
° ° °

Lorenzo Fontana informoval predsedníctvo, že sa zúčastnil rokovania dňa 10. februára 2015, ale jeho meno nebolo uvedené na prezenčnej listine.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia