Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 25 februari 2015 - Bryssel

2. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Julie Ward hade varit närvarande vid sammanträdet den 12 februari 2015, men hennes namn fanns inte med på närvarolistan.

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

°
° ° °

Lorenzo Fontana hade låtit meddela att han hade varit närvarande under sammanträdet den 10 februari 2015 men att hans namn inte fanns med på närvarolistan.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy