Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 25. februar 2015 - Bruxelles

7. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1321/2014 hvad angår lempelser for vedligeholdelsesprocedurer for almindelige luftfartøjer (D034510/03 - 2015/2569(RPS) - frist: 10/5/2015)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1321/2014 hvad angår tilpasning af reglerne for vedvarende luftdygtighed til forordning (EF) nr. 216/2008, kritiske vedligeholdelsesopgaver og kontrol af luftfartøjers vedvarende luftdygtighed (D034512/03 - 2015/2570(RPS) - frist: 10/5/2015)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens forordning om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (D036121/04 - 2015/2578(RPS) - frist: 16/5/2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI (forretningsordenens artikel 54)
rådg.udv.: IMCO (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om ændring og berigtigelse af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelsen af visse fødevaretilsætningsstoffer (D036822/04 - 2015/2576(RPS) - frist: 12/4/2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (D037855/02 - 2015/2579(RPS) - frist: 19/5/2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI (forretningsordenens artikel 54)
rådg.udv.: ITRE (forretningsordenens artikel 54), IMCO (forretningsordenens artikel 54)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik