Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 25. februar 2015 - Bruxelles

8. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

JURI

- Beskyttelse mod virkningerne af den eksterritoriale anvendelse af lovgivning vedtaget af et tredjeland og af foranstaltninger, som er baseret herpå eller er en følge heraf (omarbejdning) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 - 2015/0027(COD))
henvist til: kor.udv.: INTA
rådg.udv.: AFET, JURI, JURI (forretningsordenens artikel 104)

IMCO

- Den eksterne indvirkning af EU's handels- og investeringspolitik på offentlig-private initiativer i tredjelande (2014/2233(INI))
henvist til: kor.udv.: INTA
rådg.udv.: DEVE, IMCO

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik