Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 25. helmikuuta 2015 - Bryssel

8. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 53 artikla)

JURI-valiokunta

- Tietyn kolmannen maan antaman lainsäädännön ekstraterritoriaalisen soveltamisen vaikutuksilta sekä siihen perustuvilta tai siitä aiheutuvilta toimilta suojautuminen (uudelleenlaadittu teksti) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 - 2015/0027(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA
lausuntoa varten: AFET, JURI, JURI (työjärjestyksen 104 artikla)

IMCO-valiokunta

- EU:n kauppa- ja investointipolitiikkojen ulkoiset vaikutukset julkisen ja yksityisen sektorin yhteisiin aloitteisiin unionin ulkopuolisissa maissa (2014/2233(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA
lausuntoa varten: DEVE, IMCO

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö