Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2015. gada 25. februāris - Brisele

8. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Nodošana citām komitejām (Reglamenta 53. pants)

JURI komiteja

- Aizsardzība pret trešās valsts pieņemtu tiesību aktu eksteritoriālas piemērošanas sekām un no tiem izrietošām vai ar tiem pamatotām darbībām (pārstrādāta) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 - 2015/0027(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: INTA
atzinums: AFET, JURI, JURI (Reglamenta 104. pants)

IMCO komiteja

- ES tirdzniecības un ieguldījumu politikas ārējā ietekme uz publiskā un privātā sektora iniciatīvām valstīs ārpus ES (2014/2233(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: INTA
atzinums: DEVE, IMCO

Juridisks paziņojums - Privātuma politika