Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 25 lutego 2015 r. - Bruksela

8. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Zmiana komisji (art. 53 Regulaminu)

komisja JURI

- Ochrona przed skutkami eksterytorialnego stosowania przepisów przyjętych przez państwo trzecie oraz działaniami opartymi na nich lub z nich wynikającymi (wersja przekształcona) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 - 2015/0027(COD))
odesłano komisja przedm. właśc.: INTA
opinia: AFET, JURI, JURI (art. 104 Regulaminu)

komisja IMCO

- Zewnętrzny wpływ unijnej polityki handlowej i inwestycyjnej na inicjatywy publiczno-prywatne w krajach nienależących do UE (2014/2233(INI))
odesłano komisja przedm. właśc.: INTA
opinia: DEVE, IMCO

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności