Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 25 februari 2015 - Bryssel

8. Beslut om vissa dokument

Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

JURI-utskottet

- Skydd mot följderna av tillämpning av extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredjeland, och åtgärder som grundar sig på eller är en följd av denna lagstiftning (omarbetning) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 - 2015/0027(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: INTA
rådgivande utskott: AFET, JURI, JURI (artikel 104 i arbetsordningen)

IMCO-utskottet

- De externa effekterna av EU:s handels- och investeringspolitik för offentlig-privata initiativ i länder utanför EU (2014/2233(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: INTA
rådgivande utskott: DEVE, IMCO

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy