Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 25 februari 2015 - Bryssel

9. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 215.6 i arbetsordningen, hänvisats till ansvarigt utskott:

Den 24 februari 2015

(Namnet konfidentiellt) (nr 2691/2014), (namnet konfidentiellt) (nr 2692/2014), (namnet konfidentiellt) (nr 2693/2014), Michael Joannides (nr 2694/2014), (namnet konfidentiellt) (nr 2695/2014), (namnet konfidentiellt) (nr 2696/2014), (namnet konfidentiellt) (nr 2697/2014), (namnet konfidentiellt) (nr 2698/2014), (namnet konfidentiellt) (nr 2699/2014), (namnet konfidentiellt) (nr 2700/2014), (namnet konfidentiellt) (nr 2701/2014), (namnet konfidentiellt) (nr 2702/2014), Nerea Rodríguez Avilés (nr 0001/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0002/2015), Pablo Faura (nr 0003/2015), Petur Penchev Troyanski (nr 0004/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0005/2015), Krzysztof Bańka (nr 0006/2015), Krzysztof Bańka (nr 0007/2015), Cristina Calandre Hoenigsfeld (nr 0008/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0009/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0010/2015), Johanna Parikka Altenstedt (nr 0011/2015), Michi Palma (nr 0012/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0013/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0014/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0015/2015), Stephanie Trotter (nr 0016/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0017/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0018/2015), Joaquín Contreras Rivera (nr 0019/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0020/2015), Christian Buth (nr 0021/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0022/2015), Leonardo Pereira (nr 0023/2015), Nicola Cowell (nr 0024/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0025/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0026/2015), Mateusz Wójtowicz (nr 0027/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0028/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0029/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0030/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0031/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0032/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0033/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0034/2015), Andrea Atzori (nr 0035/2015), Jan-Erik Hansen (nr 0036/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0037/2015), Jonny Rankin (nr 0038/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0039/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0040/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0041/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0042/2015), Thomas Sellig (nr 0043/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0044/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0045/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0046/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0047/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0048/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0049/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0050/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0051/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0052/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0053/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0054/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0055/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0056/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0057/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0058/2015), José Carlos Guinote (nr 0059/2015), Michael Gallmeister (nr 0060/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0061/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0062/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0063/2015), Irene Latz (nr 0064/2015), Flavio Miccono (nr 0065/2015), Javier Villar Céspedes (nr 0066/2015), Flavio Miccono (nr 0067/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0068/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0069/2015), Kazimierz Wojewódzki (nr 0070/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0071/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0072/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0073/2015), Gyula Implom (nr 0074/2015), Pedro Pozas Terrados (Proyecto Gran Simio GAP (PGS-ESPAŇA)) (nr 0075/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0076/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0077/2015), Joseph Christos Kondylakis (nr 0078/2015), Dieter Emil Baumert (nr 0079/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0080/2015), Terence Canosa Steele (nr 0081/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0082/2015), Denis Ametov Verleih (nr 0083/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0084/2015), Roger Boaden (nr 0085/2015), Nicolas Douradou (nr 0086/2015), Regina Käsmayr (nr 0087/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0088/2015), Cristina Calandre Hoenigsfeld (nr 0089/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0090/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0091/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0092/2015).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy