Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 25. februar 2015 - Bruxelles

10. Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser

Kommissionens afgørelse af 11. februar 2015 om ikke-automatisk fremførsel fra 2014 til 2015 og om genopførsel af forpligtelsesbevillinger i 2015, jf. finansforordningens artikel 13, 169 og 178.

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (EDCD) havde så hurtigt som muligt underrettet Europa-Parlamentet om et ejendomsprojekt, der sandsynligvis ville få betydelige finansielle konsekvenser for budgettet fra 2018 og fremover, jf. finansforordningens artikel 203, stk. 4 og 7.

Budget, herunder organisationsplan for 2015, for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) og dens støttekontor, jf. finansforordningens artikel 208.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik