Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 25. veljače 2015. - Bruxelles

14. Izvješće s neslužbenog sastanka šefova država ili vlada (12. veljače 2015.) (rasprava)
CRE

Izjave Vijeća i Komisije: Izvješće s neslužbenog sastanka šefova država ili vlada (12. veljače 2015.) (2015/2942(RSP))

Donald Tusk (predsjednik Europskog vijeća) i Jean-Claude Juncker (predsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Jacek Saryusz-Wolski, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Gianni Pittella, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Krisztina Morvai o tijeku rasprave (predsjednik je dao pojašnjenja), Anna Elżbieta Fotyga, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Dimitrios Papadimoulis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Paul Nuttall, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marine Le Pen, nezavisna zastupnica, Alain Lamassoure, Knut Fleckenstein, Bernd Lucke, Jan Philipp Albrecht, Tiziana Beghin, Sotirios Zarianopoulos, Esteban González Pons, Elisa Ferreira, Helga Stevens, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Paulo Rangel, Iliana Iotova, Eleftherios Synadinos, Othmar Karas, Kashetu Kyenge, Dubravka Šuica, Emmanuel Maurel, Milan Zver i Monika Flašíková Beňová.

Govorili su: Jean-Claude Juncker i Donald Tusk.

Rasprava je zaključena.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti