Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 25 februari 2015 - Brussel

14. Verslag van de informele bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders (12 februari 2015) (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Verslag van de informele bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders (12 februari 2015) (2015/2942(RSP))

Donald Tusk (voorzitter van de Europese Raad) enJean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Jacek Saryusz-Wolski, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, Krisztina Morvai over het verloop van het debat (de Voorzitter geeft nadere bijzonderheden), Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Paul Nuttall, namens de EFDD-Fractie, Marine Le Pen, niet-fractiegebonden lid, Alain Lamassoure, Knut Fleckenstein, Bernd Lucke, Jan Philipp Albrecht, Tiziana Beghin, Sotirios Zarianopoulos, Esteban González Pons, Elisa Ferreira, Helga Stevens, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Paulo Rangel, Iliana Iotova, Eleftherios Synadinos, Othmar Karas, Kashetu Kyenge, Dubravka Šuica, Emmanuel Maurel, Milan Zver en Monika Flašíková Beňová.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Claude Juncker en Donald Tusk.

Het debat wordt gesloten.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Juridische mededeling - Privacybeleid