Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 25 lutego 2015 r. - Bruksela

14. Sprawozdanie z nieformalnego posiedzenia szefów państw i rządów (12 lutego 2015 r.) (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Sprawozdanie z nieformalnego posiedzenia szefów państw i rządów (12 lutego 2015 r.) (2015/2942(RSP))

Donald Tusk (przewodniczący Rady Europejskiej) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Jacek Saryusz-Wolski w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Krisztina Morvai w sprawie przebiegu debaty (przewodniczący przedstawił wyjaśnienia), Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Paul Nuttall w imieniu grupy EFDD, Marine Le Pen niezrzeszona, Alain Lamassoure, Knut Fleckenstein, Bernd Lucke, Jan Philipp Albrecht, Tiziana Beghin, Sotirios Zarianopoulos, Esteban González Pons, Elisa Ferreira, Helga Stevens, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Paulo Rangel, Iliana Iotova, Eleftherios Synadinos, Othmar Karas, Kashetu Kyenge, Dubravka Šuica, Emmanuel Maurel, Milan Zver i Monika Flašíková Beňová.

Głos zabrali: Jean-Claude Juncker i Donald Tusk.

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności