Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 25 februari 2015 - Bryssel

14. Rapport från det informella mötet med stats- och regeringscheferna den 12 februari 2015 (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Rapport från det informella mötet med stats- och regeringscheferna den 12 februari 2015 (2015/2942(RSP))

Donald Tusk (Europeiska rådets ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Jacek Saryusz-Wolski för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Krisztina Morvai som ställde en ordningsfråga (Talmannen upplyste om vad som gällde), Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Paul Nuttall för EFDD-gruppen, Marine Le Pen, grupplös, Alain Lamassoure, Knut Fleckenstein, Bernd Lucke, Jan Philipp Albrecht, Tiziana Beghin, Sotirios Zarianopoulos, Esteban González Pons, Elisa Ferreira, Helga Stevens, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Paulo Rangel, Iliana Iotova, Eleftherios Synadinos, Othmar Karas, Kashetu Kyenge, Dubravka Šuica, Emmanuel Maurel, Milan Zver och Monika Flašíková Beňová.

Talare: Jean-Claude Juncker och Donald Tusk.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy