Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2157(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0011/2015

Внесени текстове :

A8-0011/2015

Разисквания :

PV 25/02/2015 - 15
CRE 25/02/2015 - 15

Гласувания :

PV 10/03/2015 - 10.12
CRE 10/03/2015 - 10.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0052

Протокол
Сряда, 25 февруари 2015 г. - Брюксел

15. Годишен доклад на Европейската централна банка за 2013 г. (разискване)
CRE

Доклад относно годишния доклад на Европейската централна банка за 2013 г. [2014/2157(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Pablo Zalba Bidegain (A8-0011/2015)

Pablo Zalba Bidegain представи доклада.

Изказаха се: Mario Draghi (Европейска централна банка) и Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: David Casa (докладчик по становището на комисията EMPL), Burkhard Balz, от името на групата PPE, Renato Soru, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE, Miguel Viegas, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Marco Zanni, от името на групата EFDD, и Mara Bizzotto, независим член на ЕП.

Изказа се Mario Draghi.

Изказаха се: Sylvie Goulard и David Coburn относно организацията на разискването (председателят направи уточнения), Fulvio Martusciello и Roberto Gualtieri.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се: Stanisław Ożóg, Marisa Matias, Ernest Urtasun, David Coburn, Bernard Monot, Ivana Maletić, David Coburn, който се върна на първото си изказване, Pervenche Berès, Bernd Lucke, Michael Theurer, Matt Carthy, Mario Borghezio, Ева Паунова, Bogusław Liberadzki, Sander Loones, Marian Harkin, Paloma López Bermejo, Gerolf Annemans, Dariusz Rosati, Jonás Fernández, Karol Karski, Alfred Sant, Richard Sulík, Eva Kaili и Ulrike Trebesius.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Tibor Szanyi и Seán Kelly.

Изказаха се: Valdis Dombrovskis и Pablo Zalba Bidegain.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.

Правна информация - Политика за поверителност