Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2157(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0011/2015

Ingediende teksten :

A8-0011/2015

Debatten :

PV 25/02/2015 - 15
CRE 25/02/2015 - 15

Stemmingen :

PV 10/03/2015 - 10.12
CRE 10/03/2015 - 10.12
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0052

Notulen
Woensdag 25 februari 2015 - Brussel

15. Jaarverslag 2013 van de Europese Centrale Bank (debat)
CRE

Verslag over het jaarverslag 2013 van de Europese Centrale Bank [2014/2157(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Pablo Zalba Bidegain (A8-0011/2015)

Pablo Zalba Bidegain leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Mario Draghi (President van de Europese Centrale Bank) enValdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door David Casa (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Burkhard Balz, namens de PPE-Fractie, Renato Soru, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Ramon Tremosa i Balcells, namens de ALDE-Fractie, Miguel Viegas, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Zanni, namens de EFDD-Fractie, en Mara Bizzotto, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Mario Draghi.

Het woord wordt gevoerd door Sylvie Goulard en David Coburn, beiden over de organisatie van het debat (de Voorzitter geeft toelichting), Fulvio Martusciello en Roberto Gualtieri.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Stanisław Ożóg, Marisa Matias, Ernest Urtasun, David Coburn, Bernard Monot, Ivana Maletić, David Coburn, die terugkomt op zijn eerste interventie, Pervenche Berès, Bernd Lucke, Michael Theurer, Matt Carthy, Mario Borghezio, Eva Paunova, Bogusław Liberadzki, Sander Loones, Marian Harkin, Paloma López Bermejo, Gerolf Annemans, Dariusz Rosati, Jonás Fernández, Karol Karski, Alfred Sant, Richard Sulík, Eva Kaili en Ulrike Trebesius.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Tibor Szanyi en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis en Pablo Zalba Bidegain.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.

Juridische mededeling - Privacybeleid