Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2157(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0011/2015

Teksty złożone :

A8-0011/2015

Debaty :

PV 25/02/2015 - 15
CRE 25/02/2015 - 15

Głosowanie :

PV 10/03/2015 - 10.12
CRE 10/03/2015 - 10.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0052

Protokół
Środa, 25 lutego 2015 r. - Bruksela

15. Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Centralnego za rok 2013 (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania Europejskiego Banku Centralnego za rok 2013 [2014/2157(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Pablo Zalba Bidegain (A8-0011/2015)

Pablo Zalba Bidegain przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Mario Draghi (prezes Europejskiego Banku Centralnego) i Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: David Casa (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Burkhard Balz w imieniu grupy PPE, Renato Soru w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE, Miguel Viegas w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Zanni w imieniu grupy EFDD, i Mara Bizzotto niezrzeszona.

Głos zabrał Mario Draghi.

Głos zabrali: Sylvie Goulard i David Coburn w sprawie organizacji debaty (przewodnicząca przedstawiła wyjaśnienia), Fulvio Martusciello i Roberto Gualtieri.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Stanisław Ożóg, Marisa Matias, Ernest Urtasun, David Coburn, Bernard Monot, Ivana Maletić, David Coburn, który nawiązał do swojej pierwszej wypowiedzi, Pervenche Berès, Bernd Lucke, Michael Theurer, Matt Carthy, Mario Borghezio, Eva Paunova, Bogusław Liberadzki, Sander Loones, Marian Harkin, Paloma López Bermejo, Gerolf Annemans, Dariusz Rosati, Jonás Fernández, Karol Karski, Alfred Sant, Richard Sulík, Eva Kaili i Ulrike Trebesius.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Tibor Szanyi i Seán Kelly.

Głos zabrali: Valdis Dombrovskis i Pablo Zalba Bidegain.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności