Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2157(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0011/2015

Texte depuse :

A8-0011/2015

Dezbateri :

PV 25/02/2015 - 15
CRE 25/02/2015 - 15

Voturi :

PV 10/03/2015 - 10.12
CRE 10/03/2015 - 10.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0052

Proces-verbal
Miercuri, 25 februarie 2015 - Bruxelles

15. Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2013 (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2013 [2014/2157(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Pablo Zalba Bidegain (A8-0011/2015)

Pablo Zalba Bidegain și-a prezentat raportul.

Au intervenit: Mario Draghi (președintele Băncii Centrale Europene) șiValdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: David Casa (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL), Burkhard Balz, în numele Grupului PPE, Renato Soru, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE, Miguel Viegas, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Zanni, în numele Grupului EFDD, și Mara Bizzotto, neafiliată.

A intervenit Mario Draghi.

Au intervenit: Sylvie Goulard și David Coburn, cu privire la organizarea dezbaterii (Președinta a adus lămuriri), Fulvio Martusciello și Roberto Gualtieri.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit: Stanisław Ożóg, Marisa Matias, Ernest Urtasun, David Coburn, Bernard Monot, Ivana Maletić, David Coburn, care a revenit asupra primei sale intervenții, Pervenche Berès, Bernd Lucke, Michael Theurer, Matt Carthy, Mario Borghezio, Eva Paunova, Bogusław Liberadzki, Sander Loones, Marian Harkin, Paloma López Bermejo, Gerolf Annemans, Dariusz Rosati, Jonás Fernández, Karol Karski, Alfred Sant, Richard Sulík, Eva Kaili și Ulrike Trebesius.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Tibor Szanyi și Seán Kelly.

Au intervenit: Valdis Dombrovskis și Pablo Zalba Bidegain.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate