Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2157(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0011/2015

Predkladané texty :

A8-0011/2015

Rozpravy :

PV 25/02/2015 - 15
CRE 25/02/2015 - 15

Hlasovanie :

PV 10/03/2015 - 10.12
CRE 10/03/2015 - 10.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0052

Zápisnica
Streda, 25. februára 2015 - Brusel

15. Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2013 (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o výročnej správe Európskej centrálnej banky za rok 2013 [2014/2157(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Pablo Zalba Bidegain (A8-0011/2015)

Pablo Zalba Bidegain uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Mario Draghi (prezident Európskej centrálnej banky) a Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: David Casa (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Burkhard Balz v mene skupiny PPE, Renato Soru v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR, Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE, Miguel Viegas v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Marco Zanni v mene skupiny EFDD a Mara Bizzotto – nezaradená poslankyňa.

V rozprave vystúpil Mario Draghi.

Vystúpili títo poslanci: Sylvie Goulard a David Coburn, k organizácii rozpravy (predsedajúca podala vysvetlenie), Fulvio Martusciello a Roberto Gualtieri.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Stanisław Ożóg, Marisa Matias, Ernest Urtasun, David Coburn, Bernard Monot, Ivana Maletić, David Coburn, ktorý sa vrátil k prvému vystúpeniu, Pervenche Berès, Bernd Lucke, Michael Theurer, Matt Carthy, Mario Borghezio, Eva Paunova, Bogusław Liberadzki, Sander Loones, Marian Harkin, Paloma López Bermejo, Gerolf Annemans, Dariusz Rosati, Jonás Fernández, Karol Karski, Alfred Sant, Richard Sulík, Eva Kaili a Ulrike Trebesius.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Tibor Szanyi a Seán Kelly.

Vystúpili: Valdis Dombrovskis a Pablo Zalba Bidegain.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia