Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2157(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0011/2015

Ingivna texter :

A8-0011/2015

Debatter :

PV 25/02/2015 - 15
CRE 25/02/2015 - 15

Omröstningar :

PV 10/03/2015 - 10.12
CRE 10/03/2015 - 10.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0052

Protokoll
Onsdagen den 25 februari 2015 - Bryssel

15. Europeiska centralbankens årsrapport för 2013 (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om Europeiska centralbankens årsrapport för 2013 [2014/2157(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Pablo Zalba Bidegain (A8-0011/2015)

Pablo Zalba Bidegain redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Mario Draghi (Europeiska centralbankens ordförande) och Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: David Casa (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Burkhard Balz för PPE-gruppen, Renato Soru för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen, Miguel Viegas för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Marco Zanni för EFDD-gruppen, och Mara Bizzotto, grupplös.

Talare: Mario Draghi.

Talare: Sylvie Goulard och David Coburn, vilka ställde en ordningsfråga (Talmannen upplyste om vad som gällde), Fulvio Martusciello och Roberto Gualtieri.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Stanisław Ożóg, Marisa Matias, Ernest Urtasun, David Coburn, Bernard Monot, Ivana Maletić, David Coburn, som upprepade sitt tidigare inlägg, Pervenche Berès, Bernd Lucke, Michael Theurer, Matt Carthy, Mario Borghezio, Eva Paunova, Bogusław Liberadzki, Sander Loones, Marian Harkin, Paloma López Bermejo, Gerolf Annemans, Dariusz Rosati, Jonás Fernández, Karol Karski, Alfred Sant, Richard Sulík, Eva Kaili och Ulrike Trebesius.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Tibor Szanyi och Seán Kelly.

Talare: Valdis Dombrovskis och Pablo Zalba Bidegain.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy