Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 25. února 2015 - Brusel

16. Situace ve Venezuele (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace ve Venezuele (2015/2582(RSP))

Christos Stylianides (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Luis de Grandes Pascual za skupinu PPE, Francisco Assis za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Fernando Maura Barandiarán za skupinu ALDE, Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Elmar Brok, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Ángela Vallina, a Elena Valenciano.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Dita Charanzová, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Elmar Brok, Inês Cristina Zuber, Igor Šoltes, Gilles Lebreton, Davor Ivo Stier, Nicola Caputo, Beatriz Becerra Basterrechea, Gabriel Mato, Carlos Zorrinho, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Fabio Massimo Castaldo, a Juan Fernando López Aguilar.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ana Gomes, Lidia Senra Rodríguez a Stelios Kouloglou.

Vystoupil Christos Stylianides.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: příští dílčí zasedání.

Právní upozornění - Ochrana soukromí