Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 25 februari 2015 - Brussel

16. Situatie in Venezuela (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Venezuela (2015/2582(RSP))

Christos Stylianides (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Luis de Grandes Pascual, namens de PPE-Fractie, Francisco Assis, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Fernando Maura Barandiarán, namens de ALDE-Fractie, Javier Couso Permuy, namens de GUE/NGL-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Elmar Brok, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ángela Vallina, en Elena Valenciano.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Dita Charanzová, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Elmar Brok, Inês Cristina Zuber, Igor Šoltes, Gilles Lebreton, Davor Ivo Stier, Nicola Caputo, Beatriz Becerra Basterrechea, Gabriel Mato, Carlos Zorrinho, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Fabio Massimo Castaldo, en Juan Fernando López Aguilar.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ana Gomes, Lidia Senra Rodríguez en Stelios Kouloglou.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.

Juridische mededeling - Privacybeleid