Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 25 lutego 2015 r. - Bruksela

16. Sytuacja w Wenezueli (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w Wenezueli (2015/2582(RSP))

Christos Stylianides (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel ds. WPZB.

Głos zabrali: Luis de Grandes Pascual w imieniu grupy PPE, Francisco Assis w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Fernando Maura Barandiarán w imieniu grupy ALDE, Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Georgios Epitideios niezrzeszony, Elmar Brok, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ángelę Vallinę, i Elena Valenciano.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Dita Charanzová, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Elmara Broka, Inês Cristina Zuber, Igor Šoltes, Gilles Lebreton, Davor Ivo Stier, Nicola Caputo, Beatriz Becerra Basterrechea, Gabriel Mato, Carlos Zorrinho, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Fabio Massimo Castaldo, i Juan Fernando López Aguilar.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ana Gomes, Lidia Senra Rodríguez i Stelios Kouloglou.

Głos zabrał Christos Stylianides.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności