Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 25 februarie 2015 - Bruxelles

16. Situația din Venzuela (dezbatere)
Stenograma

Declarația Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Venzuela (2015/2582(RSP))

Christos Stylianides (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Luis de Grandes Pascual, în numele Grupului PPE, Francisco Assis, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Fernando Maura Barandiarán, în numele Grupului ALDE, Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Georgios Epitideios, neafiliat, Elmar Brok, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ángela Vallina, șiElena Valenciano.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Dita Charanzová care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Elmar Brok, Inês Cristina Zuber, Igor Šoltes, Gilles Lebreton, Davor Ivo Stier, Nicola Caputo, Beatriz Becerra Basterrechea, Gabriel Mato, Carlos Zorrinho, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Fabio Massimo Castaldo, șiJuan Fernando López Aguilar.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ana Gomes, Lidia Senra Rodríguez și Stelios Kouloglou.

A intervenit Christos Stylianides.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate