Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 25. februára 2015 - Brusel

16. Situácia vo Venezuele (rozprava)
CRE

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia vo Venezuele (2015/2582(RSP))

Christos Stylianides (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaveiteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Luis de Grandes Pascual v mene skupiny PPE, Francisco Assis v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Fernando Maura Barandiarán v mene skupiny ALDE, Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Elmar Brok, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Ángela Vallina, a Elena Valenciano.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Dita Charanzová ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Elmar Brok, Inês Cristina Zuber, Igor Šoltes, Gilles Lebreton, Davor Ivo Stier, Nicola Caputo, Beatriz Becerra Basterrechea, Gabriel Mato, Carlos Zorrinho, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Fabio Massimo Castaldo, a Juan Fernando López Aguilar.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ana Gomes, Lidia Senra Rodríguez a Stelios Kouloglou.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia