Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 25 февруари 2015 г. - Брюксел
 1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.Състав на Парламента
 4.Състав на комисиите
 5.Приветствие с добре дошли
 6.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 7.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 8.Решения относно някои документи
 9.Петиции
 10.Трансфер на бюджетни кредити и решения във връзка с бюджета
 11.Внесени документи
 12.Ред на работа
 13.Решение, прието относно стратегическа рамка за енергиен съюз (разискване)
 14.Доклад от неофициалното заседание на държавните и правителствените ръководители (12 февруари 2015 г.) (разискване)
 15.Годишен доклад на Европейската централна банка за 2013 г. (разискване)
 16.Положението във Венецуела (разискване)
 17.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 18.График на следващите заседания
 19.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
Протокол (169 kb)  Списък на присъствалите (52 kb)
 
Протокол (196 kb)  Списък на присъствалите (35 kb)
 
Протокол (264 kb)  Списък на присъствалите (66 kb)
Правна информация - Политика за поверителност