Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015 - Βρυξέλλες
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Σύνθεση του Σώματος
 4.Σύνθεση των επιτροπών
 5.Υποδοχή
 6.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 7.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 8.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 9.Αναφορές
 10.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις
 11.Κατάθεση εγγράφων
 12.Διάταξη των εργασιών
 13.Απόφαση που εγκρίθηκε σχετικά με την κατάρτιση στρατηγικού πλαισίου για την ενεργειακή ένωση (συζήτηση)
 14.Έκθεση σχετικά με την άτυπη σύνοδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στις 12 Φεβρουαρίου 2015 (συζήτηση)
 15.Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2013 (συζήτηση)
 16.Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (συζήτηση)
 17.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 18.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 19.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (169 kb) Κατάσταση παρόντων (52 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (200 kb) Κατάσταση παρόντων (35 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (260 kb) Κατάσταση παρόντων (68 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου