Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 25. veebruar 2015 - Brüssel
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.Parlamendi koosseis
 4.Parlamendikomisjonide koosseis
 5.Tervitus
 6.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 7.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 8.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 9.Petitsioonid
 10.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarvealased otsused
 11.Esitatud dokumendid
 12.Tööplaan
 13.Energialiidu strateegilise raamistiku kohta vastu võetud otsus (arutelu)
 14.Aruanne riigipeade ja valitsusjuhtide 12. veebruari 2015. aasta mitteametliku kohtumise kohta (arutelu)
 15.Euroopa Keskpanga 2013. aasta aruanne (arutelu)
 16.Olukord Venezuelas (arutelu)
 17.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 18.Järgmiste istungite ajakava
 19.Istungjärgu vaheaeg
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (147 kb) Kohalolijate nimekiri (52 kb) 
 
Protokoll (167 kb) Kohalolijate nimekiri (34 kb) 
 
Protokoll (237 kb) Kohalolijate nimekiri (60 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika