Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Środa, 25 lutego 2015 r. - Bruksela
 1.Wznowienie sesji
 2.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 3.Skład Parlamentu
 4.Skład komisji
 5.Oficjalne powitanie
 6.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 7.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 8.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 9.Petycje
 10.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe
 11.Składanie dokumentów
 12.Porządek obrad
 13.Decyzja podjęta w sprawie ram strategicznych unii energetycznej (debata)
 14.Sprawozdanie z nieformalnego posiedzenia szefów państw i rządów (12 lutego 2015 r.) (debata)
 15.Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Centralnego za rok 2013 (debata)
 16.Sytuacja w Wenezueli (debata)
 17.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 18.Kalendarz następnych posiedzeń
 19.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (150 kb) Lista obecności (52 kb) 
 
Protokół (189 kb) Lista obecności (34 kb) 
 
Protokół (247 kb) Lista obecności (60 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności