Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 25. februára 2015 - Brusel
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Zloženie Parlamentu
 4.Zloženie výborov
 5.Oficiálne privítanie
 6.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 7.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 8.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 9.Petície
 10.Presuny rozpočtových prostriedkov a rozhodnutia o rozpočte
 11.Predloženie dokumentov
 12.Program práce
 13.Rozhodnutie prijaté o strategickom rámci pre energetickú úniu (rozprava)
 14.Správa o neformálnom zasadnutí hláv štátov alebo predsedov vlád z 12. februára 2015 (rozprava)
 15.Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2013 (rozprava)
 16.Situácia vo Venezuele (rozprava)
 17.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 18.Termíny nasledujúcich rokovaní
 19.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
Zápisnica (148 kb) Prezenčná listina (52 kb) 
 
Zápisnica (191 kb) Prezenčná listina (34 kb) 
 
Zápisnica (244 kb) Prezenčná listina (60 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia