Föregående 
 Nästa 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 25 februari 2015 - Bryssel
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Parlamentets sammansättning
 4.Utskottens sammansättning
 5.Välkomsthälsning
 6.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 7.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 8.Beslut om vissa dokument
 9.Framställningar
 10.Anslagsöverföringar och budgetbeslut
 11.Inkomna dokument
 12.Arbetsplan
 13.Antaget beslut om en strategisk ram för energiunionen (debatt)
 14.Rapport från det informella mötet med stats- och regeringscheferna den 12 februari 2015 (debatt)
 15.Europeiska centralbankens årsrapport för 2013 (debatt)
 16.Situationen i Venezuela (debatt)
 17.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 18.Datum för nästa sammanträdesperiod
 19.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (150 kb) Närvarolista (52 kb) 
 
Protokoll (167 kb) Närvarolista (34 kb) 
 
Protokoll (246 kb) Närvarolista (60 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy