Indeks 
Zapisnik
PDF 243kWORD 188k
Srijeda, 25. veljače 2015. - Bruxelles
1.Nastavak zasjedanja
 2.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 3.Sastav Parlamenta
 4.Sastav odbora
 5.Dobrodošlica
 6.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 7.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)
 8.Odluke o određenim dokumentima
 9.Predstavke
 10.Prijenosi odobrenih sredstava i proračunske odluke
 11.Podnošenje dokumenata
 12.Plan rada
 13.Donesena odluka o strateškom okviru za energetsku uniju (rasprava)
 14.Izvješće s neslužbenog sastanka šefova država ili vlada (12. veljače 2015.) (rasprava)
 15.Godišnje izvješće Europske središnje banke za 2013. (rasprava)
 16.Stanje u Venezueli (rasprava)
 17.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 18.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 19.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Dnevna sjednica otvorena je u 15:00.


2. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Julie Ward bila je nazočna na sjednici od 12. veljače 2015., ali njezino ime nije na popisu nazočnih.

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.

°
° ° °

Lorenzo Fontana priopćio je da je bio nazočan na sjednici od 10. veljače 2015., ali da njegovo ime nije na popisu nazočnih.


3. Sastav Parlamenta

Nadležna talijanska tijela obavijestila su Europski parlament o izboru Damiana Zoffolija umjesto Alessandre Moretti na mjesto zastupnika u Parlamentu s učinkom od 18. veljače 2015.

Parlament to prima na znanje i, sukladno s člankom 7. stavkom 3. Akta od 20. rujna 1976. o izboru zastupnika u Europskom parlamentu na neposrednim općim izborima te člankom 4. stavcima 1. i 4. Poslovnika, utvrđuje slobodno zastupničko mjesto od 18. veljače 2015.

Sukladno s člankom 3. stavkom 2. Poslovnika, dok se ne provjeri valjanost zastupničkog mandata ili donese odluka o mogućem sporu Damiano Zoffoli sudjeluje na sjednicama Parlamenta i njegovih tijela sa svim pravima koja mu uz to pripadaju pod uvjetom da je prethodno izjavio da ne obnaša dužnost nespojivu s dužnošću zastupnika u Europskom parlamentu.

°
° ° °

Teresa Rodriguez-Rubio pisanim je putem podnijela ostavku na mjesto zastupnice u Parlamentu s učinkom od 5. ožujka 2015.

U skladu s člankom 4. stavcima 1. i 3. Poslovnika, Parlament utvrđuje slobodno zastupničko mjesto od 5. ožujka 2015. i o tome obavještava nadležno nacionalno tijelo.


4. Sastav odbora

Parlament na zahtjev kluba GUE/NGL odobrava sljedeća imenovanja:

Odbor DEVE: Stelios Kouloglou

Odbor AFCO: Kostas Chrysogonos


5. Dobrodošlica

Predsjednik je u ime Parlamenta zaželio dobrodošlicu dobitnicima nagrade Europski građanin za 2014. godinu koji su se nalazili u počasnoj galeriji za posjetitelje.


6. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu praga osjetljivosti definiranog u točki 1. podtočki (b) Priloga VII. toj Uredbi (C(2015)00596 – 2015/2568(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 9. veljače 2015.

Upućeno nadležnom odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 480/2014 u pogledu upućivanja na Uredbu (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (C(2015)00680 – 2015/2577(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 13. veljače 2015.

Upućeno nadležnom odboru: REGI (članak 54. Poslovnika), EMPL (članak 54. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 376/2008 u pogledu obveze predočenja dozvole za uvoz etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla i stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 2336/2003 o uvođenju određenih detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 670/2003 o posebnim mjerama za tržište etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla (C(2015)00861 – 2015/2580(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 20. veljače 2015.

Upućeno nadležnom odboru: AGRI


7. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 1321/2014 u odnosu na olakšavanje postupaka održavanja za zrakoplove općeg zrakoplovstva (D034510/03 - 2015/2569(RPS) - rok: 10/5/2015.)
upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 1321/2014 u odnosu na usklađivanje pravila o kontinuiranoj plovidbenosti s Uredbom (EZ) br. 216/2008, ključne poslove održavanja i praćenje kontinuirane plovidbenosti zrakoplova (D034512/03 - 2015/2570(RPS) - rok: 10/5/2015.)
upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, za potrebe njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku (D036121/04 - 2015/2578(RPS) - rok: 16/5/2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI (članak 54. Poslovnika)
mišljenje: IMCO (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni i ispravku Priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe određenih prehrambenih aditiva (D036822/04 - 2015/2576(RPS) - rok: 12/4/2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) (D037855/02 - 2015/2579(RPS) - rok: 19/5/2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI (članak 54. Poslovnika)
mišljenje: ITRE (članak 54. Uredbe), IMCO (članak 54. Poslovnika)


8. Odluke o određenim dokumentima

Izmjene upućivanja na odbore (članak 53. Poslovnika)

Odbor JURI

- Zaštita od učinaka izvanteritorijalne primjene zakonodavstva koje donese treća zemlja i djelovanja koja se temelje na tom zakonodavstvu ili iz njega proizlaze (preinaka) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 – 2015/0027(COD))
upućeno nadležnom odboru: INTA
mišljenje: AFET, JURI, JURI (članak 104. Poslovnika)

Odbor IMCO

- Vanjski utjecaj trgovinske i ulagačke politike EU-a na javno-privatne inicijative u državama izvan EU-a (2014/2233(INI))
upućeno nadležnom odboru: INTA
mišljenje: DEVE, IMCO


9. Predstavke

Sljedeće predstavke, unesene u registar u skladu s člankom 215. stavkom 6. Poslovnika niže navedenih datuma, upućene su nadležnom odboru:

24. veljače 2015.

(ime povjerljivo) (br. 2691/2014); (ime povjerljivo) (br. 2692/2014); (ime povjerljivo) (br. 2693/2014); Michael Joannides (br. 2694/2014); (ime povjerljivo) (br. 2695/2014); (ime povjerljivo) (br. 2696/2014); (ime povjerljivo) (br. 2697/2014); (ime povjerljivo) (br. 2698/2014); (ime povjerljivo) (br. 2699/2014); (ime povjerljivo) (br. 2700/2014); (ime povjerljivo) (br. 2701/2014); (ime povjerljivo) (br. 2702/2014); Nerea Rodríguez Avilés (br. 0001/2015); (ime povjerljivo) (br. 0002/2015); Pablo Faura (br. 0003/2015); Petur Penchev Troyanski (br. 0004/2015); (ime povjerljivo) (br. 0005/2015); Krzysztof Bańka (br. 0006/2015); Krzysztof Bańka (br. 0007/2015); Cristina Calandre Hoenigsfeld (br. 0008/2015); (ime povjerljivo) (br. 0009/2015); (ime povjerljivo) (br. 0010/2015); Johanna Parikka Altenstedt (br. 0011/2015); Michi Palma (br. 0012/2015); (ime povjerljivo) (br. 0013/2015); (ime povjerljivo) (br. 0014/2015); (ime povjerljivo) (br. 0015/2015); Stephanie Trotter (br. 0016/2015); (ime povjerljivo) (br. 0017/2015); (ime povjerljivo) (br. 0018/2015); Joaquín Contreras Rivera (br. 0019/2015); (ime povjerljivo) (br. 0020/2015); Christian Buth (br. 0021/2015); (ime povjerljivo) (br. 0022/2015); Leonardo Pereira (br. 0023/2015); Nicola Cowell (br. 0024/2015); (ime povjerljivo) (br. 0025/2015); (ime povjerljivo) (br. 0026/2015); Mateusz Wójtowicz (br. 0027/2015); (ime povjerljivo) (br. 0028/2015); (ime povjerljivo) (br. 0029/2015); (ime povjerljivo) (br. 0030/2015); (ime povjerljivo) (br. 0031/2015); (ime povjerljivo) (br. 0032/2015); (ime povjerljivo) (br. 0033/2015); (ime povjerljivo) (br. 0034/2015); Andrea Atzori (br. 0035/2015); Jan-Erik Hansen (br. 0036/2015); (ime povjerljivo) (br. 0037/2015); Jonny Rankin (br. 0038/2015); (ime povjerljivo) (br. 0039/2015); (ime povjerljivo) (br. 0040/2015); (ime povjerljivo) (br. 0041/2015); (ime povjerljivo) (br. 0042/2015); Thomas Sellig (br. 0043/2015); (ime povjerljivo) (br. 0044/2015); (ime povjerljivo) (br. 0045/2015); (ime povjerljivo) (br. 0046/2015); (ime povjerljivo) (br. 0047/2015); (ime povjerljivo) (br. 0048/2015); (ime povjerljivo) (br. 0049/2015); (ime povjerljivo) (br. 0050/2015); (ime povjerljivo) (br. 0051/2015); (ime povjerljivo) (br. 0052/2015); (ime povjerljivo) (br. 0053/2015); (ime povjerljivo) (br. 0054/2015); (ime povjerljivo) (br. 0055/2015); (ime povjerljivo) (br. 0056/2015); (ime povjerljivo) (br. 0057/2015); (ime povjerljivo) (br. 0058/2015); José Carlos Guinote (br. 0059/2015); Michael Gallmeister (br. 0060/2015); (ime povjerljivo) (br. 0061/2015); (ime povjerljivo) (br. 0062/2015); (ime povjerljivo) (br. 0063/2015); Irene Latz (br. 0064/2015); Flavio Miccono (br. 0065/2015); Javier Villar Céspedes (br. 0066/2015); Flavio Miccono (br. 0067/2015); (ime povjerljivo) (br. 0068/2015); (ime povjerljivo) (br. 0069/2015); Kazimierz Wojewódzki (br. 0070/2015); (ime povjerljivo) (br. 0071/2015); (ime povjerljivo) (br. 0072/2015); (ime povjerljivo) (br. 0073/2015); Gyula Implom (br. 0074/2015); Pedro Pozas Terrados (Proyecto Gran Simio GAP (PGS-ESPAŇA)) (br. 0075/2015); (ime povjerljivo) (br. 0076/2015); (ime povjerljivo) (br. 0077/2015); Joseph Christos Kondylakis (br. 0078/2015); Dieter Emil Baumert (br. 0079/2015); (ime povjerljivo) (br. 0080/2015); Terence Canosa Steele (br. 0081/2015); (ime povjerljivo) (br. 0082/2015); Denis Ametov Verleih (br. 0083/2015); (ime povjerljivo) (br. 0084/2015); Roger Boaden (br. 0085/2015); Nicolas Douradou (br. 0086/2015); Regina Käsmayr (br. 0087/2015); (ime povjerljivo) (br. 0088/2015); Cristina Calandre Hoenigsfeld (br. 0089/2015); (ime povjerljivo) (br. 0090/2015); (ime povjerljivo) (br. 0091/2015); (ime povjerljivo) (br. 0092/2015).


10. Prijenosi odobrenih sredstava i proračunske odluke

Odluka Komisije od 11. veljače 2015. o neautomatskim prijenosima sredstava iz 2014. u 2015. i o odobrenim sredstvima za obveze koja će se ponovo staviti na raspolaganje 2015. godine, u skladu s člancima 13., 169. i 178. Financijske uredbe.

Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) u najkraćem je mogućem roku obavijestio Europski parlament o građevinskom projektu koji bi mogao imati znatan financijski učinak na proračun od 2018. nadalje, u skladu s člankom 203., stavcima 4. i 7. Financijske uredbe.

Proračun, uključujući i novu strukturu za 2015. Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) kao i Ureda za podršku, u skladu s člankom 208. Financijske uredbe.


11. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog odluke Vijeća o odobrenju, u ime Europske unije, Izjave o odobrenju ribolovnih mogućnosti u vodama EU-a ribarskim plovilima koja plove pod zastavom Bolivarske Republike Venezuele u isključivom gospodarskom pojasu uz obalu Francuske Gvajane (05420/2015 - C8-0043/2015 - 2015/0001(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Protokola uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Libanonske Republike, s druge strane, o okvirnom sporazumu između Europske unije i Libanonske Republike o općim načelima sudjelovanja Libanonske Republike u programima Unije (16136/2014 - C8-0044/2015 - 2014/0110(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

INTA

- Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. - 2020. (05479/2015 - C8-0047/2015 - 2015/0010(APP))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

AGRI, CONT, LIBE, REGI

- Razrješnica koja se daje izvršnim agencijama u vezi s izvršenjem općeg proračuna za financijsku godinu 2013. - nacrti preporuka Vijeća (05305/2015 - C8-0048/2015 - 2014/2075(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrješnica koja se daje zajedničkim poduzećima u vezi s izvršenjem proračuna za financijsku godinu 2013. - nacrti preporuka Vijeća (05306/2015 - C8-0049/2015 - 2014/2129(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE, TRAN, ENVI, BUDG

- Preporuka Vijeća o razrješnici koja se daje Komisiji u vezi s provedbom operacija Europskog razvojnog fonda (osmi ERF) za financijsku godinu 2013. (05135/2015 - C8-0050/2015 - 2014/2077(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

DEVE, BUDG

- Preporuka Vijeća o razrješnici koja se daje Komisiji u vezi s provedbom operacija Europskog razvojnog fonda (deveti ERF) za financijsku godinu 2013. (05136/2015 - C8-0051/2015 - 2014/2077(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

DEVE, BUDG

- Preporuka Vijeća o razrješnici koja se daje Komisiji u vezi s provedbom operacija Europskog razvojnog fonda (deseti ERF) za financijsku godinu 2013. (05138/2015 - C8-0052/2015 - 2014/2077(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

DEVE, BUDG

- Razrješnica koja se daje Komisiji za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013. - nacrt preporuke Vijeća (05303/2015 - C8-0053/2015 - 2014/2075(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrješnica koja se daje tijelima osnovanim na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu za izvršenje općeg proračuna za financijsku godinu 2013. - nacrti preporuka Vijeća (05304/2015 - C8-0054/2015 - 2014/2087(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL, ITRE, PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, BUDG, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te Švicarske Konfederacije kojim se Švicarska Konfederacija pridružuje programu Obzor 2020. - Okvirnom programu za istraživanja i inovacije te programu za istraživanja i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju kojim se nadopunjuje program Obzor 2020. te kojim se uređuje sudjelovanje Švicarske Konfederacije u aktivnostima ITER-a koje provodi Fuzija za energiju (05662/2015 - C8-0056/2015 - 2014/0304(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

BUDG, INTA

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Farskih otoka kojim se Farski otoci pridružuju Obzoru 2020. - Okvirnom programu za istraživanje i inovacije (2014. – 2020.) (05660/2015 - C8-0057/2015 - 2014/0228(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

BUDG, INTA

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros) (COM(2015)0068 - C8-0058/2015 - 2015/2056(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

EMPL, REGI

- Prijedlog odluke vijeća i Komisije o sklapanju, od strane Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, Sporazuma o partnerstvu i suradnji o uspostavi partnerstva između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Turkmenistana, s druge strane (12183/2011 - C8-0059/2015 - 1998/0031(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

BUDG, INTA

2) parlamentarnih odbora:

- Izvješće o Godišnjem izvješću Europske središnje banke za 2013. (2014/2157(INI)) - Odbor ECON - izvjestitelj: Pablo Zalba Bidegain (A8-0011/2015)

3) zastupnika, prijedlozi rezolucija (članak 133. Poslovnika)

- Viktor Uspaskich. Prijedlog rezolucije o minimalnoj plaći (B8-0164/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Viktor Uspaskich. Prijedlog rezolucije o funkcioniranju Europskog suda za ljudska prava (B8-0165/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

LIBE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o obalnom turizmu u Europi (B8-0166/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o slobodi tiska u Europi (B8-0168/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

CULT

- Alessia Maria Mosca. Prijedlog rezolucije o mogućnosti korištenja europskim skupnim financiranjem (crowdfunding) za financiranje programa Erasmus + (B8-0173/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

mišljenje :

BUDG

- Dominique Bilde, Jean-Marie Le Pen Sophie Montel. Prijedlog rezolucije o zabrani čerupanja živih gusaka (B8-0174/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Dominique Martin, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Franz Obermayr, Florian Philippot Mylène Troszczynski. Prijedlog rezolucije o uspostavi europske platforme za poboljšanje suradnje u cilju sprečavanja i odvraćanja od neprijavljenog ili lažno prijavljenog rada (B8-0175/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Dominique Bilde, Marine Le Pen Sophie Montel. Prijedlog rezolucije o poštovanju Direktive 2010/63/EU i protivljenju povećanju uzgoja primata u Niederhausbergenu (B8-0176/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

mišljenje :

ITRE

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o promicanju i poštovanju uporabe francuskog jezika u europskim institucijama (B8-0177/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

mišljenje :

AFCO

- Mario Borghezio. Prijedlog rezolucije o prijetnji IS-a plovidbi i opasnosti od infiltracije terorista među ilegalne imigrante (B8-0178/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

LIBE

- Ivan Jakovčić. Prijedlog rezolucije o hitnim mjerama za potporu europskom sektoru maslinarstva i njegovo promicanje (B8-0179/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Ivan Jakovčić. Prijedlog rezolucije o mjerama za ocjenu visokokvalitetnog ekstra djevičanskog maslinovog ulja europskog uljarskog sektora radi zaštite potrošača i proizvođača (B8-0180/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Mario Borghezio. Prijedlog rezolucije o upravljanju u kriznim situacijama na fitosanitarnom području i o postupcima iskorjenjivanja (B8-0181/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

mišljenje :

ENVI


12. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda druge plenarne sjednice u veljači (PE 550.476/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 152. Poslovnika):

Zahtjev Kluba zastupnika PPE-a da se kao zadnja točka dnevnog reda upiše rasprava o stanju u Venezueli, koja bi se zaključila podnošenjem prijedloga rezolucije o kojima će se glasovati na sljedećoj sjednici.

Govorili su: Luis de Grandes Pascual, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je obrazložio zahtjev, i Marina Albiol Guzmán, protiv zahtjeva.

Parlament je odobrio zahtjev.

Sjednica je trajala do 22 sata.

Dnevni je red time utvrđen.


13. Donesena odluka o strateškom okviru za energetsku uniju (rasprava)

Izjava Komisije: Donesena odluka o strateškom okviru za energetsku uniju (2015/2565(RSP))

Maroš Šefčovič (potpredsjednik Komisije) dao je izjavu.

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
potpredsjednik

Govorili su: Françoise Grossetête, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Kathleen Van Brempt, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Marek Józef Gróbarczyk, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Morten Helveg Petersen, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Neoklis Sylikiotis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Rebecca Harms, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Dario Tamburrano, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Zoltán Balczó, nezavisni zastupnik, Krišjānis Kariņš, Dan Nica, Evžen Tošenovský, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Claude Turmes, David Coburn, Jean-Luc Schaffhauser, Jerzy Buzek, Matthias Groote, Ian Duncan, Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Bas Eickhout, Valentinas Mazuronis, Olaf Stuger, Peter Liese, Patrizia Toia, Jadwiga Wiśniewska, José Inácio Faria, Josu Juaristi Abaunz, Piernicola Pedicini, Nicolas Bay, Adina-Ioana Vălean, Jeppe Kofod, Ashley Fox, Herbert Reul, Victor Boştinaru, András Gyürk, Soledad Cabezón Ruiz, Algirdas Saudargas, Miriam Dalli, Andrzej Grzyb, Csaba Molnár, Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho i Nuno Melo.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez, Davor Škrlec, Barbara Kappel, Milan Zver, Michela Giuffrida, Ruža Tomašić, Franc Bogovič, Martina Werner, Angel Dzhambazki, Dubravka Šuica i Monika Flašíková Beňová.

Govorio je Maroš Šefčovič.

PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

Rasprava je zaključena.


14. Izvješće s neslužbenog sastanka šefova država ili vlada (12. veljače 2015.) (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Izvješće s neslužbenog sastanka šefova država ili vlada (12. veljače 2015.) (2015/2942(RSP))

Donald Tusk (predsjednik Europskog vijeća) i Jean-Claude Juncker (predsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Jacek Saryusz-Wolski, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Gianni Pittella, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Krisztina Morvai o tijeku rasprave (predsjednik je dao pojašnjenja), Anna Elżbieta Fotyga, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Dimitrios Papadimoulis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Paul Nuttall, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marine Le Pen, nezavisna zastupnica, Alain Lamassoure, Knut Fleckenstein, Bernd Lucke, Jan Philipp Albrecht, Tiziana Beghin, Sotirios Zarianopoulos, Esteban González Pons, Elisa Ferreira, Helga Stevens, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Paulo Rangel, Iliana Iotova, Eleftherios Synadinos, Othmar Karas, Kashetu Kyenge, Dubravka Šuica, Emmanuel Maurel, Milan Zver i Monika Flašíková Beňová.

Govorili su: Jean-Claude Juncker i Donald Tusk.

Rasprava je zaključena.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica


15. Godišnje izvješće Europske središnje banke za 2013. (rasprava)

Izvješće o Godišnjem izvješću Europske središnje banke za 2013. [2014/2157(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Pablo Zalba Bidegain (A8-0011/2015)

Pablo Zalba Bidegain predstavio je izvješće.

Govorili su: Mario Draghi (predsjednik Europske središnje banke) i Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: David Casa (izvjestitelj za mišljenje Odbora EMPL), Burkhard Balz, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Renato Soru, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Notis Marias, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ramon Tremosa i Balcells, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Miguel Viegas, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marco Zanni, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, i Mara Bizzotto, nezavisna zastupnica.

Govorio je Mario Draghi.

Govorili su: Sylvie Goulard i David Coburn o organizaciji rasprave (predsjednica je dala pojašnjenja), Fulvio Martusciello i Roberto Gualtieri.

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

Govorili su: Stanisław Ożóg, Marisa Matias, Ernest Urtasun, David Coburn, Bernard Monot, Ivana Maletić, David Coburn, koji se osvrnuo na prvi govor, Pervenche Berès, Bernd Lucke, Michael Theurer, Matt Carthy, Mario Borghezio, Eva Paunova, Bogusław Liberadzki, Sander Loones, Marian Harkin, Paloma López Bermejo, Gerolf Annemans, Dariusz Rosati, Jonás Fernández, Karol Karski, Alfred Sant, Richard Sulík, Eva Kaili i Ulrike Trebesius.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Tibor Szanyi i Seán Kelly.

Govorili su: Valdis Dombrovskis i Pablo Zalba Bidegain.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: sljedeća sjednica.


16. Stanje u Venezueli (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Venezueli (2015/2582(RSP))

Christos Stylianides (povjerenik Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Luis de Grandes Pascual, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Francisco Assis, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Fernando Maura Barandiarán, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Javier Couso Permuy, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Georgios Epitideios, nezavisni zastupnik, Elmar Brok, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje su podizanjem plave kartice postavile Ángela Vallina, iElena Valenciano.

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

Govorili su: Dita Charanzová koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Elmar Brok, Inês Cristina Zuber, Igor Šoltes, Gilles Lebreton, Davor Ivo Stier, Nicola Caputo, Beatriz Becerra Basterrechea, Gabriel Mato, Carlos Zorrinho, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje su podizanjem plave kartice postavili Fabio Massimo Castaldo, i Juan Fernando López Aguilar.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Ana Gomes, Lidia Senra Rodríguez i Stelios Kouloglou.

Govorio je Christos Stylianides.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: sljedeća sjednica.


17. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

Ivan Štefanec, Victor Negrescu, Zdzisław Krasnodębski, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė, Fabio Massimo Castaldo, Diane Dodds, Claude Rolin, Michela Giuffrida, Anna Elżbieta Fotyga, Matt Carthy, Tiziana Beghin, Daniel Buda, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Beatrix von Storch, Pál Csáky, Alfred Sant, Kazimierz Michał Ujazdowski, Deirdre Clune, Csaba Molnár, Marijana Petir, Biljana Borzan, Ángela Vallina, György Hölvényi, Neena Gill, Marisa Matias, Franc Bogovič i László Tőkés.


18. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se od 9. do 12. ožujka 2015.


19. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:15.

Klaus Welle

Martin Schulz

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arimont, Arnautu, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cristea, Csáky, Czarnecki, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Echenique, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Eriksson, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Gabriel, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jansen, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reda, Rehn, Reid, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Sommer, Soru, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver

Ispričani:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Lösing, Olbrycht, Smolková

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti