Index 
Proces-verbal
PDF 251kWORD 196k
Miercuri, 25 februarie 2015 - Bruxelles
1.Reluarea sesiunii
 2.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 3.Componența Parlamentului
 4.Componența comisiilor
 5.Urări de bun venit
 6.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 7.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 8.Decizii privind anumite documente
 9.Petiții
 10.Transferuri de credite și decizii bugetare
 11.Depunere de documente
 12.Ordinea lucrărilor
 13.Decizie adoptată cu privire la un cadru strategic pentru uniunea energetică (dezbatere)
 14.Raport referitor la reuniunea informală a șefilor de stat sau de guvern (12 februarie 2015) (dezbatere)
 15.Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2013 (dezbatere)
 16.Situația din Venzuela (dezbatere)
 17.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 18.Calendarul următoarelor ședințe
 19.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

1. Reluarea sesiunii

Ședința a fost deschisă la ora 15.00.


2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Julie Ward a fost prezentă la ședința din 12 februarie 2015, dar numele său nu figurează pe lista de prezență.

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.

°
° ° °

Lorenzo Fontana a anunțat că a fost prezent la ședința din 10 februarie 2015, dar numele său nu figurează pe lista de prezență.


3. Componența Parlamentului

Autoritățile italiene competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Damiano Zoffoli, în locul lui Alessandra Moretti, ca deputat în Parlament, cu efect de la 18 februarie 2015.

Parlamentul a luat act și, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct și cu articolul 4 alineatele (1) și (4) din Regulamentul de procedură, constată că locul este vacant începând cu 18 februarie 2015.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Damiano Zoffoli se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.

°
° ° °

Teresa Rodriguez-Rubio și-a notificat în scris demisia din calitatea de deputată în Parlament, aceasta producând efecte de la 5 martie 2015.

În conformitate cu articolul 4 alineatele (1) și (3) din Regulamentul de procedură, Parlamentul European a constatat existența locului vacant cu începere din 5 martie 2015 și a informat autoritatea națională în cauză.


4. Componența comisiilor

La solicitarea Grupului GUE/NGL, Parlamentul a ratificat următoarele numiri:

Comisia DEVE: Stelios Kouloglou

Comisia AFCO: Kostas Chrysogonos


5. Urări de bun venit

Președintele a urat bun venit, în numele Parlamentului, laureaților Premiului Cetățeanului European 2015, care au luat loc la tribuna oficială.


6. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Următoarele proiecte de acte delegate au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește pragul de vulnerabilitate definit la punctul 1 litera (b) din anexa VII la respectivul regulament (C(2015)00596 – 2015/2568(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 9 februarie 2015

retrimis fond:INTA

- Regulamentul delegat al Comisei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 480/2014 în ceea ce privește trimiterile la Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (C(2015)00680 – 2015/2577(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 13 februarie 2015

retrimis fond:REGI (articolul 54 din Regulamentul de procedură), EMPL (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 376/2008 în ceea ce privește obligația de a prezenta o licență pentru importul de alcool etilic de origine agricolă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2336/2003 de stabilire a unor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 670/2003 al Consiliului de stabilire a măsurilor specifice privind piața alcoolului etilic de origine agricolă (C(2015)00861 – 2015/2580(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 20 februarie 2015

retrimis fond:AGRI


7. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1321/2014 în ceea ce privește simplificarea procedurilor de întreținere a aeronavelor de aviație generală (D034510/03 - 2015/2569(RPS) - termen: 10/5/2015)
retrimis fond: TRAN

- Regulamentul Comisei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1321/2014 în ceea ce privește alinierea normelor privind menținerea navigabilității cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008, lucrările de întreținere critice și monitorizarea menținerii navigabilității aeronavelor (D034512/03 - 2015/2570(RPS) - termen: 10/5/2015)
retrimis fond: TRAN

- Regulamentul Comisei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, în vederea adaptării acestuia la progresul tehnic și științific (D036121/04 - 2015/2578(RPS) - termen: 16/5/2015)
retrimis fond: ENVI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)
aviz: IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisei de modificare și rectificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea anumitor aditivi alimentari (D036822/04 - 2015/2576(RPS) - termen: 12/4/2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (D037855/02 - 2015/2579(RPS) - termen: 19/5/2015)
retrimis fond: ENVI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)
aviz: ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură), IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)


8. Decizii privind anumite documente

Modificarea sesizării comisiilor (articolul 53 din Regualmentul de procedură)

JURI

- Protecția împotriva efectelor aplicării extrateritoriale a unei legislații adoptate de către o țară terță, precum și a acțiunilor întemeiate pe aceasta sau care rezultă din aceasta (reformare) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 - 2015/0027(COD))
retrimis fond: INTA
aviz: AFET, JURI, JURI (articolul 104 din Regulamentul de procedură)

IMCO

- Impactul extern al politicii comerciale și de investiții a UE asupra inițiativelor public-privat în țările din afara UE (2014/2233(INI))
retrimis fond: INTA
aviz: DEVE, IMCO


9. Petiții

Următoarele petiții, înscrise în registrul general la datele indicate mai jos în conformitate cu articolul 215 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, au fost trimise comisiei competente:

24 februarie 2015

(nume confidențial) (nr. 2691/2014); (nume confidențial) (nr. 2692/2014); (nume confidențial) (nr. 2693/2014); Michael Joannides (nr. 2694/2014); (nume confidențial) (nr. 2695/2014); (nume confidențial) (nr. 2696/2014); (nume confidențial) (nr. 2697/2014); (nume confidențial) (nr. 2698/2014); (nume confidențial) (nr. 2699/2014); (nume confidențial) (nr. 2700/2014); (nume confidențial) (nr. 2701/2014); (nume confidențial) (nr. 2702/2014); Nerea Rodríguez Avilés (nr. 0001/2015); (nume confidențial) (nr. 0002/2015); Pablo Faura (nr. 0003/2015); Petur Penchev Troyanski (nr. 0004/2015); (nume confidențial) (nr. 0005/2015); Krzysztof Bańka (nr. 0006/2015); Krzysztof Bańka (nr. 0007/2015); Cristina Calandre Hoenigsfeld (nr. 0008/2015); (nume confidențial) (nr. 0009/2015); (nume confidențial) (nr. 0010/2015); Johanna Parikka Altenstedt (nr. 0011/2015); Michi Palma (nr. 0012/2015); (nume confidențial) (nr. 0013/2015); (nume confidențial) (nr. 0014/2015); (nume confidențial) (nr. 0015/2015); Stephanie Trotter (nr. 0016/2015); (nume confidențial) (nr. 0017/2015); (nume confidențial) (nr. 0018/2015); Joaquín Contreras Rivera (nr. 0019/2015); (nume confidențial) (nr. 0020/2015); Christian Buth (nr. 0021/2015); (nume confidențial) (nr. 0022/2015); Leonardo Pereira (nr. 0023/2015); Nicola Cowell (nr. 0024/2015); (nume confidențial) (nr. 0025/2015); (nume confidențial) (nr. 0026/2015); Mateusz Wójtowicz (nr. 0027/2015); (nume confidențial) (nr. 0028/2015); (nume confidențial) (nr. 0029/2015); (nume confidențial) (nr. 0030/2015); (nume confidențial) (nr. 0031/2015); (nume confidențial) (nr. 0032/2015); (nume confidențial) (nr. 0033/2015); (nume confidențial) (nr. 0034/2015); Andrea Atzori (nr. 0035/2015); Jan-Erik Hansen (nr. 0036/2015); (nume confidențial) (nr. 0037/2015); Jonny Rankin (nr. 0038/2015); (nume confidențial) (nr. 0039/2015); (nume confidențial) (nr. 0040/2015); (nume confidențial) (nr. 0041/2015); (nume confidențial) (nr. 0042/2015); Thomas Sellig (nr. 0043/2015); (nume confidențial) (nr. 0044/2015); (nume confidențial) (nr. 0045/2015); (nume confidențial) (nr. 0046/2015); (nume confidențial) (nr. 0047/2015); (nume confidențial) (nr. 0048/2015); (nume confidențial) (nr. 0049/2015); (nume confidențial) (nr. 0050/2015); (nume confidențial) (nr. 0051/2015); (nume confidențial) (nr. 0052/2015); (nume confidențial) (nr. 0053/2015); (nume confidențial) (nr. 0054/2015); (nume confidențial) (nr. 0055/2015); (nume confidențial) (nr. 0056/2015); (nume confidențial) (nr. 0057/2015); (nume confidențial) (nr. 0058/2015); José Carlos Guinote (nr. 0059/2015); Michael Gallmeister (nr. 0060/2015); (nume confidențial) (nr. 0061/2015); (nume confidențial) (nr. 0062/2015); (nume confidențial) (nr. 0063/2015); Irene Latz (nr. 0064/2015); Flavio Miccono (nr. 0065/2015); Javier Villar Céspedes (nr. 0066/2015); Flavio Miccono (nr. 0067/2015); (nume confidențial) (nr. 0068/2015); (nume confidențial) (nr. 0069/2015); Kazimierz Wojewódzki (nr. 0070/2015); (nume confidențial) (nr. 0071/2015); (nume confidențial) (nr. 0072/2015); (nume confidențial) (nr. 0073/2015); Gyula Implom (nr. 0074/2015); Pedro Pozas Terrados (Proyecto Gran Simio GAP (PGS-ESPAŇA)) (nr. 0075/2015); (nume confidențial) (nr. 0076/2015); (nume confidențial) (nr. 0077/2015); Joseph Christos Kondylakis (nr. 0078/2015); Dieter Emil Baumert (nr. 0079/2015); (nume confidențial) (nr. 0080/2015); Terence Canosa Steele (nr. 0081/2015); (nume confidențial) (nr. 0082/2015); Denis Ametov Verleih (nr. 0083/2015); (nume confidențial) (nr. 0084/2015); Roger Boaden (nr. 0085/2015); Nicolas Douradou (nr. 0086/2015); Regina Käsmayr (nr. 0087/2015); (nume confidențial) (nr. 0088/2015); Cristina Calandre Hoenigsfeld (nr. 0089/2015); (nume confidențial) (nr. 0090/2015); (nume confidențial) (nr. 0091/2015); (nume confidențial) (nr. 0092/2015).


10. Transferuri de credite și decizii bugetare

Decizia Comisiei din 11 februarie 2015 privind reportările neautomate din 2014 în 2015 și creditele de angajament care trebuie eliberate din nou în 2015, în conformitate cu articolele 13, 169 și 178 din Regulamentul financiar

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) a informat Parlamentul European în cel mai scurt timp posibil cu privire la un proiect imobiliar care poate avea consecințe financiare semnificative asupra bugetului pentru exercițiul financiar 2018 și dincolo de acesta, în conformitate cu articolul 203 alineatele (4) și (7) din Regulamentul financiar.

Bugetul, inclusiv organigrama pentru 2015, al Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC), precum și al Oficiului acestuia, în conformitate cu articolul 208 din Regulamentul financiar.


11. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de decizie a Consiliului privind aprobarea, în numele Uniunii Europene, a Declarației privind acordarea de posibilități de pescuit în apele UE navelor de pescuit aflate sub pavilionul Republicii Bolivariene a Venezuelei, în zona economică exclusivă din largul coastei Guyanei Franceze (05420/2015 - C8-0043/2015 - 2015/0001(NLE))

retrimis

fond :

PECH

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Libaneză, pe de altă parte, referitor la un Acord-cadru între Uniunea Europeană și Republica Libaneză privind principiile generale de participare a Republicii Libaneze la programele Uniunii (16136/2014 - C8-0044/2015 - 2014/0110(NLE))

retrimis

fond :

AFET

aviz :

INTA

- Propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (05479/2015 - C8-0047/2015 - 2015/0010(APP))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

AGRI, CONT, LIBE, REGI

- Descărcarea de gestiune a agențiilor executive în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2013 - Proiect de recomandări ale Consiliului (05305/2015 - C8-0048/2015 - 2014/2075(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Descărcarea de gestiune a întreprinderilor comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2013 - Proiect de recomandări ale Consiliului (05306/2015 - C8-0049/2015 - 2014/2129(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE, TRAN, ENVI, BUDG

- Recomandarea Consiliului privind descărcarea de gestiune a Comisiei pentru executarea operațiunilor Fondului european de dezvoltare (al optulea FED) pentru exercițiul financiar 2013 (05135/2015 - C8-0050/2015 - 2014/2077(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

DEVE, BUDG

- Recomandarea Consiliului privind descărcarea de gestiune a Comisiei pentru executarea operațiunilor Fondului european de dezvoltare (al nouălea FED) pentru exercițiul financiar 2008 (05136/2015 - C8-0051/2015 - 2014/2077(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

DEVE, BUDG

- Recomandarea Consiliului privind descărcarea de gestiune a Comisiei pentru executarea operațiunilor Fondului european de dezvoltare (al zecelea FED) pentru exercițiul financiar 2013 (05138/2015 - C8-0052/2015 - 2014/2077(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

DEVE, BUDG

- Descărcarea de gestiune care trebuie acordată Comisiei cu privire la execuția bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013 - Proiect de recomandare a Consiliului (05303/2015 - C8-0053/2015 - 2014/2075(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Descărcarea de gestiune a organismelor instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2013 - Proiecte de recomandări ale Consiliului (05304/2015 - C8-0054/2015 - 2014/2087(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

EMPL, ITRE, PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, BUDG, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Confederația Elvețiană, prin care Confederația Elvețiană se asociază la Programul-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 și la Programul pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice de completare a programului-cadru Orizont 2020, și care reglementează participarea Confederației Elvețiene la activitățile ITER desfășurate de întreprinderea comună „Fusion for Energy” (05662/2015 - C8-0056/2015 - 2014/0304(NLE))

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

BUDG, INTA

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Insulele Feroe de asociere a Insulelor Feroe la Programul-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 (2014-2020) (05660/2015 - C8-0057/2015 - 2014/0228(NLE))

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

BUDG, INTA

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros) (COM(2015)0068 - C8-0058/2015 - 2015/2056(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

- Propunere de decizie a Consiliului şi a Comisiei privind încheierea de către Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice a Acordului de parteneriat şi cooperare de instituire a unui parteneriat între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Turkmenistan, pe de altă parte (12183/2011 - C8-0059/2015 - 1998/0031(NLE))

retrimis

fond :

AFET

aviz :

BUDG, INTA

2) de comisiile parlamentare, un raport:

- Raport referitor la Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2013 (2014/2157(INI)) - ECON - Raportor: Pablo Zalba Bidegain (A8-0011/2015)

3) de către deputați, propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură):

- Viktor Uspaskich. Propunere de rezoluție referitoare la salariul minim (B8-0164/2015)

retrimis

fond :

EMPL

- Viktor Uspaskich. Propunere de rezoluție referitoare la funcționarea Curții Europene a Drepturilor Omului (B8-0165/2015)

retrimis

fond :

AFET

aviz :

LIBE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la turismul costier în Europa (B8-0166/2015)

retrimis

fond :

TRAN

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la libertatea presei în Europa (B8-0168/2015)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

CULT

- Alessia Maria Mosca. Propunere de rezoluție privind posibilitatea de a utiliza finanțarea participativă la nivel european pentru a finanța programul Erasmus + (B8-0173/2015)

retrimis

fond :

CULT

aviz :

BUDG

- Dominique Bilde, Jean-Marie Le Pen Sophie Montel. Propunere de rezoluție referitoare la interzicerea deplumării gâștelor vii (B8-0174/2015)

retrimis

fond :

AGRI

- Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Dominique Martin, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Franz Obermayr, Florian Philippot Mylène Troszczynski. Propunere de rezoluție referitoare la instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate sau declarate în mod fals (B8-0175/2015)

retrimis

fond :

EMPL

- Dominique Bilde, Marine Le Pen Sophie Montel. Propunere de rezoluție referitoare la respectarea Directivei 2010/63/UE și împotriva extinderii creșterii de primate la Niederhausbergen (B8-0176/2015)

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

ITRE

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la promovarea și respectarea francofoniei în instituțiile europene (B8-0177/2015)

retrimis

fond :

CULT

aviz :

AFCO

- Mario Borghezio. Propunere de rezoluție referitoare la amenințările Isis asupra navigației și la riscul infiltrărilor teroriste printre clandestini (B8-0178/2015)

retrimis

fond :

AFET

aviz :

LIBE

- Ivan Jakovčić. Propunere de rezoluție referitoare la adoptarea unor măsuri urgente de sprijinire și promovare a sectorului european al măslinelor (B8-0179/2015)

retrimis

fond :

AGRI

- Ivan Jakovčić. Propunere de rezoluție referitoare la adoptarea unor măsuri de evaluare a uleiurilor de măsline extravirgine de înaltă calitate în cadrul sectorului european al măslinelor menite să protejeze consumatorii și producătorii (B8-0180/2015)

retrimis

fond :

AGRI

- Mario Borghezio. Propunere de rezoluție privind gestionarea situațiilor de urgență în domeniul fitosanitar și procedurile de eradicare aferente (B8-0181/2015)

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

ENVI


12. Ordinea lucrărilor

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședinței plenare din februarie II (PE 550.476/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 152 din Regulamentul de procedură):

Miercuri

Cererea grupului PPE de a înscrie ca ultim punct pe ordinea de zi o dezbatere privind situația din Venezuela, încheiată cu depunerea de propuneri de rezoluție care vor fi supuse la vot în cursul următoarei perioade de sesiune.

Au intervenit: Luis de Grandes Pascual, în numele Grupului PPE, care a motivat cererea, și Marina Albiol Guzmán, în numele Grupului GUE/NGL, împotriva cererii.

Parlamentul a aprobat cererea.

Ședința a fost prelungită în consecință până la ora 22.00


13. Decizie adoptată cu privire la un cadru strategic pentru uniunea energetică (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Decizie adoptată cu privire la un cadru strategic pentru uniunea energetică (2015/2565(RSP))

Maroš Šefčovič (vicepreședinte al Comisiei) a făcut declarația.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Vicepreședinte

Au intervenit: Françoise Grossetête, în numele Grupului PPE, Kathleen Van Brempt, în numele Grupului S&D, Marek Józef Gróbarczyk, în numele Grupului ECR, Morten Helveg Petersen, în numele Grupului ALDE, Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Dario Tamburrano, în numele Grupului EFDD, Zoltán Balczó, neafiliat, Krišjānis Kariņš, Dan Nica, Evžen Tošenovský, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Claude Turmes, David Coburn, Jean-Luc Schaffhauser, Jerzy Buzek, Matthias Groote, Ian Duncan, Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Bas Eickhout, Valentinas Mazuronis, Olaf Stuger, Peter Liese, Patrizia Toia, Jadwiga Wiśniewska, José Inácio Faria, Josu Juaristi Abaunz, Piernicola Pedicini, Nicolas Bay, Adina-Ioana Vălean, Jeppe Kofod, Ashley Fox, Herbert Reul, Victor Boştinaru, András Gyürk, Soledad Cabezón Ruiz, Algirdas Saudargas, Miriam Dalli, Andrzej Grzyb, Csaba Molnár, Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho și Nuno Melo.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez, Davor Škrlec, Barbara Kappel, Milan Zver, Michela Giuffrida, Ruža Tomašić, Franc Bogovič, Martina Werner, Angel Dzhambazki, Dubravka Šuica și Monika Flašíková Beňová.

A intervenit Maroš Šefčovič.

A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

Dezbaterea s-a încheiat.


14. Raport referitor la reuniunea informală a șefilor de stat sau de guvern (12 februarie 2015) (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Raport referitor la reuniunea informală a șefilor de stat sau de guvern (12 februarie 2015) (2015/2942(RSP))

Donald Tusk (Președintele Consiliului European) șiJean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Jacek Saryusz-Wolski, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, Krisztina Morvai cu privire la derularea dezbaterii (Președintele a adus lămuriri), Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Paul Nuttall, în numele Grupului EFDD, Marine Le Pen, neafiliată, Alain Lamassoure, Knut Fleckenstein, Bernd Lucke, Jan Philipp Albrecht, Tiziana Beghin, Sotirios Zarianopoulos, Esteban González Pons, Elisa Ferreira, Helga Stevens, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Paulo Rangel, Iliana Iotova, Eleftherios Synadinos, Othmar Karas, Kashetu Kyenge, Dubravka Šuica, Emmanuel Maurel, Milan Zver și Monika Flašíková Beňová.

Au intervenit: Jean-Claude Juncker și Donald Tusk.

Dezbaterea s-a încheiat.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă


15. Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2013 (dezbatere)

Raport referitor la Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2013 [2014/2157(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Pablo Zalba Bidegain (A8-0011/2015)

Pablo Zalba Bidegain și-a prezentat raportul.

Au intervenit: Mario Draghi (președintele Băncii Centrale Europene) șiValdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: David Casa (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL), Burkhard Balz, în numele Grupului PPE, Renato Soru, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE, Miguel Viegas, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Zanni, în numele Grupului EFDD, și Mara Bizzotto, neafiliată.

A intervenit Mario Draghi.

Au intervenit: Sylvie Goulard și David Coburn, cu privire la organizarea dezbaterii (Președinta a adus lămuriri), Fulvio Martusciello și Roberto Gualtieri.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit: Stanisław Ożóg, Marisa Matias, Ernest Urtasun, David Coburn, Bernard Monot, Ivana Maletić, David Coburn, care a revenit asupra primei sale intervenții, Pervenche Berès, Bernd Lucke, Michael Theurer, Matt Carthy, Mario Borghezio, Eva Paunova, Bogusław Liberadzki, Sander Loones, Marian Harkin, Paloma López Bermejo, Gerolf Annemans, Dariusz Rosati, Jonás Fernández, Karol Karski, Alfred Sant, Richard Sulík, Eva Kaili și Ulrike Trebesius.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Tibor Szanyi și Seán Kelly.

Au intervenit: Valdis Dombrovskis și Pablo Zalba Bidegain.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.


16. Situația din Venzuela (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Venzuela (2015/2582(RSP))

Christos Stylianides (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Luis de Grandes Pascual, în numele Grupului PPE, Francisco Assis, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Fernando Maura Barandiarán, în numele Grupului ALDE, Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Georgios Epitideios, neafiliat, Elmar Brok, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ángela Vallina, șiElena Valenciano.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Dita Charanzová care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Elmar Brok, Inês Cristina Zuber, Igor Šoltes, Gilles Lebreton, Davor Ivo Stier, Nicola Caputo, Beatriz Becerra Basterrechea, Gabriel Mato, Carlos Zorrinho, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Fabio Massimo Castaldo, șiJuan Fernando López Aguilar.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ana Gomes, Lidia Senra Rodríguez și Stelios Kouloglou.

A intervenit Christos Stylianides.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.


17. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Ivan Štefanec, Victor Negrescu, Zdzisław Krasnodębski, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė, Fabio Massimo Castaldo, Diane Dodds, Claude Rolin, Michela Giuffrida, Anna Elżbieta Fotyga, Matt Carthy, Tiziana Beghin, Daniel Buda, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Beatrix von Storch, Pál Csáky, Alfred Sant, Kazimierz Michał Ujazdowski, Deirdre Clune, Csaba Molnár, Marijana Petir, Biljana Borzan, Ángela Vallina, György Hölvényi, Neena Gill, Marisa Matias, Franc Bogovič și László Tőkés.


18. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc între 9 și 12 martie 2015.


19. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Ședința a fost ridicată la ora 22.15.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arimont, Arnautu, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cristea, Csáky, Czarnecki, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Echenique, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Eriksson, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Gabriel, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jansen, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reda, Rehn, Reid, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Sommer, Soru, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver

Absenți motivat

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Lösing, Olbrycht, Smolková

Aviz juridic - Politica de confidențialitate