Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. március 9., Hétfő - Strasbourg

3. A Parlament tagjai

Pablo Echenique írásban közölte, hogy 2015. március 15-i hatállyal lemond parlamenti képviselői mandátumáról.

Az eljárási szabályzat 4. cikke (1) és (3) bekezdésének megfelelően a Parlament ettől az időponttól kezdődően megállapítja a képviselői hely megüresedését, és erről tájékoztatja az érintett tagállami hatóságot.

°
° ° °

Az illetékes spanyol hatóságok bejelentették Miguel Urbán Crespo kinevezését Teresa Rodriguez-Rubio helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2015. március 5.

Az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló 1976. szeptember 20-i okmány 7. cikke (1) bekezdésének, valamint eljárási szabályzata 4. cikke (1) és (4) bekezdésének alapján a Parlament tudomásul veszi Miguel Urbán Crespo 2015. március 5-i hatállyal történt kinevezését.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Miguel Urbán Crespo elfoglalhatja a helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat