Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 9 март 2015 г. - Страсбург

4. Проверка на пълномощията

По предложение на комисията JURI, Парламентът взема решение за потвърждаване мандатите на членовете на Парламента Daniel Dalton, считано от 8 януари 2015 г., Stelios Kouloglou, считано от 27 януари 2015 г., Anneleen Van Bossuyt, считано от 8 януари 2015 г., и Hilde Vautmans, считано от 1 януари 2015 г.

Правна информация - Политика за поверителност