Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο

4. Έλεγχος των εντολών

Κατόπιν προτάσεως της επιτροπής JURI, το Σώμα αποφασίζει να επικυρώσει τις εντολές των ακόλουθων βουλευτών: Daniel Dalton με ισχύ από 8 Ιανουαρίου 2015, Στέλιος Κούλογλου με ισχύ από 27 Ιανουαρίου 2015, Anneleen Van Bossuyt με ισχύ από 8 Ιανουαρίου 2015 και Hilde Vautmans με ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου